Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Model uczenia się poprzez doświadczenie

– 1. Wyznaczenie strategii następuje w wyniku procesu ewolucyjnego, zachodzącego w sposób powtarzalny i wymagającego wzajemnych ustępstw.

– 2. Strategia jest formą kształtowaną przez bodźce płynące ze świata zewnętrznego w miarę postępów jej realizacji.

– 3. Strategię należy cyzelować. Osoba opracowująca strategię musi podchodzić do swego dzieła z wielką wrażliwością: musi też być ona zawsze gotowa do poddania rewizji wybranej przez siebie drogi.

– 4. Strategie mogą wynikać z dynamiki organizacji: dzięki temu, że wiele osób utożsamia się z przyjętą strategią, mogą oni zapładniać organizację nowymi pomysłami oraz wlewać w nią nowe życie.

– 5. Proces zapładniania organizacji nowymi pomysłami może odbywać się spontanicznie, bądź w sposób kontrolowany. W tym ostatnim przypadku zakres sprawowanej kontroli jest mniejszy aniżeli wymagany przy rozpoznawaniu pojawienia się strategii. Podobny wniosek można wysnuć w odniesieniu do stopnia niezbędnej ingerencji.

W odniesieniu do zagadnień wiążących się z opracowywaniem strategii, Henry’ego Mintzberga należy zaliczyć do grupy osób sprzeciwiających się sposobowi, w jaki technokracja planistyczna, w szczególności w Stanach Zjednoczonych, wysuwała, żeby tak powiedzieć, swe żądania dotyczące wyłącznego prawa do formułowania problemów mających znaczenie strategiczne. (Technokratą jest osoba, która w swych działaniach kieruje się ściśle racjonalnymi względami ekonomicznymi lub technicznymi, nie uwzględniając wartości ogólnoludzkich.) Według Mintzberga, a także innych osób zajmujących się zagadnieniami organizacji takie nastawienie doprowadziło do obniżenia znaczenia wizjonerskiego przywództwa oraz spowodowało zniekształcenie obrazu rzeczywistego charakteru zarządzania strategicznego. Poglądy Mintzberga na strategię zostały przedstawione dlatego, że wywarły one w latach osiemdziesiątych silny wpływ, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, na powstanie nowego sposobu myślenia w omawianej dziedzinie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.