Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Marketingowe definicje produktu cz. II

Z uwagi na coraz częstsze podobieństwo produktów definiowanych na poziomie pierwszym, głównym obszarem różnicowania strategii produktu stają się poziomy drugi i trzeci. Produkty różnią się przede wszystkim zestawem usług dodatkowych oraz elementami związanymi z marką i jej stylem (rys. 26).

Planując strategię rozwoju produktu, należy więc spojrzeć na niego z trzech różnych punktów widzenia: podstawowego, poszerzonego i globalnego. Na każdym z tych poziomów źródła przewagi konkurencyjnej produktu mogą być różne. Stąd też konieczna staje się ocena, który z tych poziomów jest dla klienta najistotniejszy z uwagi na rodzaj konkurencji panujący na wybranym przez firmę rynku. Błędem wielu przedsiębiorców polskich, a zwłaszcza tych o typowej orientacji inżynierskiej, jest nadmierne definiowanie produktu w ujęciu typowo technicznym lub technologicznym (poziom pierwszy – podstawowy).

Przywiązywanie zbyt dużej uwagi do technicznych cech produktów jest szczególnie szkodliwe na rynkach artykułów konsumpcyjnych. Może ono mieć natomiast pewne plusy na rynku artykułów zaopatrzeniowych i środków do produkcji, choć i tam poziomy drugi i trzeci zaczynają odgrywać decydującą rolę. Z przyjętej przez nas marketingowej definicji produktu wynikać będą konkretne konsekwencje dla działań strategicznych prowadzonych przez firmę w ramach całej praktyki marketingu mix.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.