Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Kultura, dominująca w cywilnym przemyśle lotniczym

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych kraje Europy Wschodniej, między innymi Polska, silnie inwestowały w huty, cementownie i stocznie. Z punktu widzenia państwa socjalistycznego inwestowanie w zakłady przemysłu ęiężkiego to właściwe przedsięwzięcie. Te inwestycje, poczynione w okresie sprawowania władzy przez Gierka, spowodowały gwałtowny spadek poziomu życia w Polsce. Wymusiły one zaciągnięcie olbrzymich zagranicznych kredytów, które sparaliżowały rozwój gospodarczy kraju.0

Kultura, dominująca w cywilnym przemyśle lotniczym, zachęcała do inwestowania w budowę nowych samolotów, przy czym budowa dużych samolotów była bardziej pożądana. Był to bowiem wyraz przynależności do grupy największych producentów samolotów. Jest to prawdopodobnie jedna z przyczyn powodujących, że ogólna rentowność linii lotniczych zrzeszonych w IATA jest tak niska, że może być w ogóle pominięta. Inwestowanie w opanowanie tajników produkcji i technologii może także okazać się sromotną porażką. W okresie gdy Szwecja rozbudowywała swą infrastrukturę zostały utworzone duże firmy doradcze działające w dziedzinie techniki. Fakt ten doprowadził do powstania zbyt licznej grupy inżynierów. Z chwilą zakończenia okresu ekspansji firmy te zaczęły przeżywać trudności gospodarcze.

Z wadliwym inwestowaniem możemy mieć również do czynienia przy opracowywaniu nowych wyrobów (samolot Concorde stanowi klasyczny przykład takiego właśnie błędu popełnionego w ocenie), jak i zdobywaniu nowych rynków (jako przykład można podać próbę podjętą przez kilkunastu zagranicznych wytwórców wejścia na szwedzki rynek ciężkich pojazdów towarowych, zdominowany przez krajowych producentów: Volvo i Scania).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.