Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

KSZTAŁTOWANIE KADR JAKO OBSZAR ZARZĄDZANIA KADRAMI CZ. II

Środek osiągania tych celów stanowią zadania bezpośrednie, którymi są: ukształtowanie kadry (potencjału kadrowego) oraz jej „uruchomienie”, tj. pobudzenie do działania. Przedmiotem naszego zainteresowania w pracy jest jednak tylko ten pierwszy obszar. Tak więc, chodzi o ukształtowanie odpowiednio liczebnej kadry menedżerskiej o określonych kwalifikacjach, stosownie do potrzeb firmy.

W wyniku tego procesu powinien zostać uformowany zespół, który jest zdolny (wie, umie, może) realizować przypisane mu zadania. To, czy i w jakim stopniu potencjał kadrowy zostanie wykorzystany, zależy od sfery motywacyjnej, a więc od „chcieć” kadry i czynników, które mają na to wpływ.

Jakkolwiek te dwa obszary są od siebie uzależnione i wzajemnie się wspierają, stanowią pewną odrębną całość, z tego więc względu mogą być przedmiotem osobnych analiz.

Kształtowanie kadry obejmuje zbiór działań, które mogą być różnie grupowane i porządkowane. Prezentowanemu w niniejszej pracy podejściu do tego problemu towarzyszą dwa założenia.

Pierwsze, że są analizowane tylko zjawiska zachodzące głównie w ramach organizacji i w związku z wykonywanymi rolami zawodowymi, niemniej jednak w powiązaniu z czynnikami występującymi w otoczeniu. Jest to zatem odniesienie do organizacji jako systemu otwartego – przekształcającego pozyskane zasoby, w tym zatrudnionych pracowników.

Drugie założenie jest związane z uporządkowaniem zbioru czynności kadrowych według cyklu organizacyjnego, stanowiącym warunek sprawności procesu kształtowania kadry. W związku z tym wyróżnia się fazy: preparacji, realizacji i kontroli. Przebieg tych faz wraz z przypisanymi im zbiorami działań ilustruje rys. 5.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.