Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Kontrola globalnej komunikacji przedsiębiorstwa

Określenie wielkości budżetu na realizację strategii komunikacyjnej przedsiębiorstwa. Istnieje wiele metod określających wielkość budżetu, wszystkie jednak wymagają postawienia na początku dwóch pytań: ile będzie kosztowała realizacja strategii komunikacyjnej oraz ile pieniędzy może na jej realizację przeznaczyć firma? Wielkość wydatków na komunikację jest zwykle określana przez charakter celów komunikacyjnych, jakie przedsiębiorstwo musi osiągnąć.

W praktyce budżety są określane w sposób bardzo uproszczony, np. jako procent od wielkości sprzedaży lub w odniesieniu do wielkości wydatków przeznaczanych na komunikację przez firmy konkurencyjne, ewentualnie jako wszelkie środki finansowe dostępne w danym momencie na koncie danego przedsiębiorstwa.

Monitorowanie, ocena i kontrola globalnej komunikacji przedsiębiorstwa. Ten końcowy etap opracowania strategii komunikacji jest konieczny nie tylko wtedy, gdy pewne działania komunikacyjne nie osiągają zakładanych celów, ale również wówczas, gdy odnoszą zamierzony skutek. W tym drugim przypadku ważne jest również odkrycie przyczyn tego sukcesu, co może mieć bezpośredni wpływ na formę i zakres działań, jakie zostaną przez firmę podjęte w przyszłości.

Podstawowe założenia strategii marketingowej KIT KAT zostały sformułowane następująco:

– stworzyć czytelny wizerunek marki KIT KAT,

– zwiększyć wskaźnik znajomości nazwy marki pośród klientów,

– zwiększyć wskaźnik penetracji marki pośród konsumentów batoników czekoladowych,

– uczynić KIT KAT jedną z pierwszych pięciu marek na francuskim rynku batoników czekoladowych pod względem udziału w rynku, co pozwoliłoby na uznanie jej jako jednej z „wielkich marek”.

– szerokiej gamy innych produktów sprzedawanych pod tą marką,

– silnej tożsamości marki,

– wysokich wskaźników znajomości marki w innych krajach,

– wysokiego stopnia penetracji rynków przez markę w innych krajach,

– 100% dystrybucji marki poprzez sieć europejskich dystrybutorów.

– Ustalono dwa podstawowe cele komunikacyjne:

– 1) wzmocnić przynależność marki KIT KAT do grupy „przerwa w pracy, czas na batonik” oraz w ramach dyferencjacji produktu stworzyć czytelną tożsamość marki dla francuskich konsumentów,

– 2) proces budowania lokalnej strategii komunikacyjnej marki KIT KAT (rynek francuski) oprzeć na podstawowych założeniach strategii międzynarodowej marki KIT KAT, co będzie wymagało stworzenia kompleksowej i oryginalnej strategii kreatywnej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.