Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Kontrakty menedżerskie

Większą dozę racjonalności i obiektywizmu można dostrzec w obsadzie niższych stanowisk kierowniczych, cechującej się często dużą starannością , rzetelniejszym badaniem (techniki selekcji) i eliminowaniem kryteriów pozamerytorycznych. Jest to zwłaszcza widoczne w firmach prywatnych. Warto zaznaczyć, iż kryterium doboru, które w ostatnich latach zyskało wysoką rangę, jest znajomość języków obcych.

Nowym zjawiskiem, towarzyszącym poszukiwaniu kadry do zarządzania firmą są tak zwane kontrakty menedżerskie. Dotyczą one przeważnie małych przedsiębiorstw, będących jednoosobowymi spółkami Skarbu Państwa i znajdującymi się w złej kondycji ekonomicznej. Kontrakt zawierany jest między Ministerstwem Przekształceń Własnościowych a grupą zarządczą: celem jego jest wzrost wartości firmy, w stosunku do stanu wyjściowego, w określonym czasie (dwa lata, z możliwością przedłużenia do czterech), w zamian za odpowiednie gratyfikacje materialne. Grupę zarządczą tworzą osoby zatrudnione w danej organizacji lub z zewnątrz. Najczęściej takim uczestnictwem są zainteresowane jednak małe firmy konsultingowe [37]. Samo poszukiwanie niekonwencjonalnych rozwiązań oraz możliwość wzbudzania motywacji i spo- żytkowywania kwalifikacji menedżerskich, jest zjawiskiem pożądanym. Za wcześnie jest jednak na pełną analizę efektów realizacji tej idei.

W ramach kolejnego z wyróżnionych obszarów kształtowania kadry menedżerskiej – rozwoju pracowników, najbardziej widoczne i interesujące zjawiska zachodzą w zakresie doskonalenia. Jest to o tyle ważne, iż nowy system zarządzania wymaga zdecydowanie odmiennych niż do tej pory kwalifikacji kierowniczych. Problem stanowi m.in. brak ludzi, którzy mogliby te nowe kwalifikacje przekazywać. Skalę tego zjawiska ilustruje raport eksportów ONZ [82], według którego w Polsce w 1989 r. było 20 – 50 profesorów mających stosowne kompetencje do szkolenia menedżerów, istniejące zaś potrzeby w zakresie szkolenia szacowano na 13 700 osób rocznie. Jest to jeden z powodów, iż ciężar szkolenia i doskonalenia przeniósł się poza przedsiębiorstwo. Zaczął dynamicznie tworzyć się rynek usług szkoleniowych. Oblicza się, że obecnie w Polsce działa od 450 – 600 instytucji (uczelnie, fundacje, szkoły zarządzania, firmy konsultingowe) zajmujących się doskonaleniem kadr. Szczególnie widoczna jest działalność szkół zarządzania, których jest około 70, zajmujących się głównie doskonaleniem kadry kierowniczej [56], Działalność części z nich jest wspierana bądź finansowo, bądź przez udział wykładowców z ośrodków zagranicznych. Trzeba zaznyczyć, iż działalność ta jest dość żywiołowa i – jak dotychczas – w małym stopniu oparta na rozpoznaniu rynku. Z tego też powodu część tych placówek schodzi ze sceny szkoleniowej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.