Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

KONKURS NA STANOWISKO KIEROWNICZE

Zanim przystąpimy do omówienia konkursu jako metody doboru na stanowiska kierownicze, trzeba podkreślić, iż nazwa tej metody jest umowna. Nie ma bowiem jednego, powszechnie obowiązującego wzorca, według którego przeprowadza się dobór za pomocą formuły konkursowej . Nazwa „konkurs” w odniesieniu do sfery gospodarczej została przyjęta i upowszechniona w naszym kraju głównie za sprawą „Ustawy o przedsiębiorstwie państwowym” , na mocy której stanowisko dyrektora takiego przedsiębiorstawa jest obsadzane za pomocą konkursu. W rozumieniu niniejszej pracy termin „konkurs” odnosi się zasadniczo do zbioru działań przebiegających według przedstawionej dalej procedury, z wykorzystaniem zaprezentowanych technik (por. tab. 6) . Podany sposób może być stosowany w przypadku wszystkich stanowisk kierowniczych, łącznie ze stanowiskiem kierownika naczelnego (dyrektora) przedsiębiorstwa oraz różnych typów firm.

Z merytorycznego punktu widzenia konkurs jest sekwencją czynności mających prowadzić do wyłonienia najodpowiedniejszej osoby na wakujące stanowisko spośród rywalizujących ze sobą kandydatów. Cechą konkursu jest właśnie rywalizacja, ubieganie się o pierwszeństwo. Konkurs na stanowisko kierownicze jest zatem swoistym egzaminem, w czasie którego kandydaci starają się zaprezentować swoje walory przydatne na stanowisku, o które się ubiegają, podmioty oceniające (komisja, eksperci) usiłują zaś wychwycić także te cechy kandydatów, które są niepożądane. Cechą doboru konkursowego jest również nasilenie rywalizacji ze względu na stosunkowo wąski przedział czasowy, a niejednokrotnie także – liczbę kandydatów, w tym spoza organizacji. Są to zarazem okoliczności, które powodują, iż konkurs przebiega na ogół przy znacznej presji psychicznej.

Konkurs jest przedsięwzięciem złożonym, wymagającym należytej organizacji. Zgodnie z cyklem organizacyjnym można wyróżnić w nim trzy podstawowe etapy: preparację, realizację i kontrolę, na które się składa wiele

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.