Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Koncepcje związane z różnymi kulturami przedsiębiorstwa

Przedstawiamy w tym miejscu doświadczenia praktyczne organizacji, w których przewagę mają tendencje paternalistyczne, biurokratyczne i partycypacyjne:

Paternalizm. Charakteryzuje się on anarchią w sposobach wynagradzania, co w długim okresie przejawia się w dostrzegalnej niespójności. Płaca rekompensuje zachowania zawodowe pracowników, które odpowiadają kierownikowi. Stąd mogą istnieć „wybrańcy losu” w zależności od wykazanego oddania i przywiązania, „puste głowy” lub „kapuściane głowy”, a także pewne uprzywilejowane funkcje bądź stanowiska według subiektywnych kryteriów i preferencji kierownika.

Biurokratyzm. Funkcjonowanie organizacji charakteryzuje się dokładną spójnością działania, lecz jest ona zwodnicza, o ile jej podstawy nie są stale dostosowywane do rzeczywistości. Wynagradzanie jest związane ze stopniami, tytułami i szczeblami, które nie mają powiązania z działaniami operacyjnymi lub odpowiedzialnością. Płaca łączy się z „funkcją”, a nie z „działaniami w ramach danej funkcji”. Podwyżki płac trzymają się hierarchii kwalifikacji lub wskaźników wzrostu, według „ocen”, które waloryzują pewien komformizm działania.

Kierowanie partycypacyjne przez cele. Przedsiębiorstwa stosujące tę metodę kierowania wiążą wynagrodzenie i osiągnięte wyniki działalności w oparciu o wcześniej ustalone cele. Cele te ustala się na podstawie dyskusji w specjalnych grupach bądź pomiędzy pracownikami i ich przełożonymi. Płaca zawiera część „stałą”, dającą poczucie bezpieczeństwa, i dodatki „zmienne”, związane z zachowaniami i wynikami zawodowymi. Ich celem jest pobudzanie do działania w ramach kierunków działalności przydatnych dla przedsiębiorstwa. Udział dodatków może być tym większy, im wyższe są płace. Dla najniższych płac, część stała dochodu musi jednak stanowić znaczącą część wynagrodzenia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.