Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Koncepcja kontraktu psychologicznego i POS

Opisanie czynników decydujących o wysokiej wartości przypisywanej przez pracowników współpracy z firmą, przesłanek pozostawania w organizacji i wkładania wysiłku w działania na rzecz interesów pracodawcy wydaje się kluczowe dla zrozumienia fenomenu zaangażowania organizacyjnego. Wartościowe w tym kontekście jest ujęcie relacji pomiędzy organizacją i jednostką bazujące na teorii wymiany społecznej i traktowanie organizacji jako koalicji interesów. Interesująca wydaje się zatem możliwość zastosowania skal mierzących wypełnianie kontraktu psychologicznego i POS w percepcji pracowników organizacji i zestawienie tych danych z informacjami na temat efektywności organizacji. Komponenty kontraktu psychologicznego i POS są prawdopodobnie modyfikowane kulturowo, polscy członkowie organizacji cenić mogą nieco inne motywa- tory stosowane przez organizację niż ich angielscy koledzy. Niezmienna jednak wydaje się zasada, mówiąca iż złamanie kontraktu psychologicznego przez jedną ze stron będzie owocowało spadkiem zaufania organizacyjnego i trudnościami w budowaniu długofalowej relacji. Interesujące wydaje się także znalezienie odpowiedzi na pytanie, do jakiego stopnia polscy pracownicy oczekiwać będą wsparcia organizacyjnego, w jakim stopniu będą postrzegać organizację, a także siebie, jako powiązanych wzajemnymi zobowiązaniami wynikającymi z kontraktu psychologicznego i jaki jest punkt krytyczny, poniżej którego różne grupy pracowników organizacji przestaną wykazywać chęć działania na rzecz jej interesów. Ważną kwestią wydaje się również nieco dokładniejsze prześledzenie zjawiska łamania kontraktu psychologicznego i opisanie działań, które za takie łamanie mogą być poczytane. Interesujące wydaje się porównanie treści kontraktu psychologicznego budowanego przez pracowników różnego typu organizacji.

Głównym celem niniejszego artykułu było zaprezentowanie koncepcji kontraktu psychologicznego i POS oraz opisanie procesu budowania postawy związanej z zaangażowaniem organizacyjnym w kontekście teorii wymiany społecznej. Treści tu zawarte relacjonują jedno z najnowszych, intensywnie obecnie rozwijanych ujęć relacji wewnątrz struktur organizacyjnych. Interesującym wydaje się zaprojektowanie szerszych, interkulturowych badań, eksplorujących opisany tutaj obszar, wykorzystujących zarówno osiągnięcia teorii zarządzania, jak i koncepcje psychologii społecznej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.