Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

KIEROWANIE ZASOBAMI LUDZKIMI CZ. II

Postulaty dotyczące człowieka zmieniały się wraz z rozwojem zarządzania. Począwszy od częściowego postrzegania człowieka jako elementu w „rachunkach ekonomicznych”, do „potrzeb psychologicznych” i „indywidualnych projektów zawodowych”. Obecnie postrzeganie ma charakter bardziej złożony i zróżnicowany, z wielką różnorodnością możliwych zachowań w poszczególnych organizacjach.

W podejściach ekonomicznych kierowanie ludźmi nabrało również zasadniczego znaczenia z powodu rosnącej nieelastyczności czynnika pracy. Wraz z przekształceniami warunków społecznych koszty osobowe stały się raczej stałe niż zmienne, co wymaga traktowania ludzi jako zasobów podlegających optymalizacji w pewnym okresie. Oznacza to, że kierowanie o charakterze społecznym jest w istocie rezultatem potrzeb wynikających z przekształceń w sferze produkcyjnej. Oczywiście jest ono także wynikiem walki społecznej, co potwierdzają słusznie różne związki zawodowe. Ponadto kierowanie to wpisuje się w ramy rosnącej złożoności operacyjnej i strategicznej: stąd coraz większa wzajemna współzależność zmian technologicznych, analizy ekonomicznej i praktyki w sferze zarządzania. Wynika ono również z określonych ideologii i wzajemnego współdziałania między ludźmi. Wyjaśnia to jego zależność od różnych prądów (kierunków) kulturalnych i form zdobywania władzy w organizacjach.

Aby uprościć rys historyczny, od roku 1920 wyodrębniamy okres związany z rozwojem naukowej organizacji pracy oraz kierunku instytucjonalnego i psychospołecznego w teorii organizacji i zarządzania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.