Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

JAKOŚĆ

Waga, jaką przykładano do pojęcia jakości, stale wzrastała w ostatnich latach. Stan taki wynikał z faktu, że jakość stawała się coraz istotniejszym czynnikiem walki konkurencyjnej prowadzonej w sytuacji nadwyżki podaży nad popytem. W warunkach rozszerzającego się rynku można w praktyce sprzedać każdy rodzaj towarów, nawet jeśli są one tandetne. Jednakże począwszy od połowy lat siedemdziesiątych sytuacja zmieniła się radykalnie. Jakość towarów i usług stawała się coraz bardziej istotna z punktu widzenia zdolności konkurencyjnych.

Okazało się, że jakość jest jednym z dopiero co dostrzeżonych czynników, które mają decydujący wpływ na odniesienie sukcesu w działalności gospodarczej.

Pierwotnie miarę jakości stanowiła liczba wad: można ją było przedstawić jako liczbę usterek na jednostkę produkcji. Termin jakość eksploatacyjna wszedł w użycie w późniejszym okresie. Oznacza on, że wyroby są oceniane pod kątem możliwości wypełniania przez nie tych funkcji, których klient oczekuje. Jeżeli współcześnie mówimy o jakości, to pod tym terminem rozumiemy jakość, którą postrzegają klienci. Przy takim ujęciu termin ten obejmuje wszystkie czynniki, które wpływają na wybór dostawcy przez klienta. A zatem, dzięki uwzględnieniu aspektu wartości ujęcie to w sposób istotny poszerza znaczenie analizowanego terminu.

Metoda WSMZ (WPŁYW STRATEGII MARKETINGU NA ZYSK) (metoda ta jest opisana w części książki poświęconej modelom) jest narzędziem pozwalającym dokonać analizy strategii. Podstawę metody tworzą dane zebrane z około 3000 jednostek organizacyjnych. Każdą z tych jednostek opisywano przy użyciu więcej niż 30 zmiennych, z których jedną była jakość postrzegana przez klienta. Interesującą właściwością metody WSMZ jest możliwość przebadania wpływu poszczególnych zmiennych na osiągnięcie sukcesu w działalności gospodarczej. W wyniku przeprowadzonych badań okazało się, że jakość postrzegana przez klienta jest jedną z czterech zmiennych, które bez wątpienia mają największy wpływ na rentowność mierzoną w kategoriach oprocentowania zainwestowanego kapitału. Na rysunku 14 pokazano zależność rentowności od zmian jakości postrzeganej przez klientów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.