Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Indywidualna opinia menedżera

Do grupy czynników kontrolowalnych zaliczymy wszystkie elementy związane z marketingiem mix, a więc dotyczące produktu, ceny, dystrybucji i promocji. Przykładem może być: koszt wyprodukowania i wprowadzenia na rynek nowej marki produktu, sposób dystrybucji i promocji marki na rynku, wielkość naszego udziału na ryku szamponów do mycia włosów oraz udziały naszych konkurentów, globalna wielkość produkcji szamponów do mycia włosów w Polsce (moce produkcyjne naszej firmy i firm konkurencyjnych) itd.

Natomiast do czynników niekontrolowalnych możemy zaliczyć w głównej mierze czynniki makro- i mikrośrodowiskowe, jak: plany działań firm konkurencyjnych (nowe produkty, systemy dystrybucji i promocji), stan koniunktury gospodarczej, realny popyt na szampony do mycia włosów, oparte na naturalnych składnikach, ceny podstawowych surowców do produkcji itp.

Oczywiście podstawowym kryterium podziału czynników na kontrolowalne i niekontrolowałne będzie indywidualna opinia menedżera. On bowiem musi ustalić, które z czynników są od niego zależne i może na nie wpływać bezpośrednio lub pośrednio, które zaś pozostają poza zasięgiem jego oddziaływania. W trakcie dokonywania takiego podziału menedżer określa rodzaje informacji potrzebnych mu do podjęcia decyzji oraz ich zakres, tworząc zbiór informacji wymaganych – według jego opinii – do powzięcia decyzji. Tworzy on własny model podejmowania decyzji wykorzystując maksimum informacji, które w jego przekonaniu są mu potrzebne do podjęcia decyzji, nie selekcjonuje ich jednak pod względem dostępności.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.