Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Idea Adama Smitha

Moje drugie przeświadczenie opiera się na odrzuceniu prostej idei wyrażonej w XIX w. przez Adama Smitha, kształtującej po dziś dzień sposób myślenia wielu polskich ekonomistów. Otóż, ich zdaniem miałoby istnieó coś w rodzaju „niewidzialnej ręki” (to określenie Adama Smitha), dzięki której potrzeby konsumentów byłyby zaspokajane, wydatki producentów pokryte, z chwilą gdy rynek doprowadzi do zgodności ich wzajemnych oczekiwań. Co za doskonałe alibi! Ale czy spróbowali oni pójść w swych analizach na tyle daleko, by móc odpowiedzieć na pytanie, czy owa regulacja jest rzeczywiście możliwa? Czy pamiętali o zasadach wypracowanych sporo wcześniej, jak chociażby o tej głoszonej przez Lao-Cy : „mędrzec rządzi nie działając, naucza nie mówiąc… nie odmawia niczego tłumom, ale żywi każdego nie uzależniając go od siebie”.

I wreszcie trzecie przeświadczenie, które wynika z obserwacji polskiej rzeczywistości – o konieczności rozumienia istoty kryzysu i antycypacji sytuacji pokryzysowej. Akceptacja gospodarki, w której państwo nie będzie mogło bez ograniczeń dysponować pieniędzmi, w której kredyt nie będzie przewyższał wkładów oszczędnościowych… akceptacja systemu, w którym samofinansowanie przedsiębiorstw będzie regułą – to wszystko wydaje się możliwe do zrealizowania już teraz. Ale rozumując w len sposób, nie zapominajmy, że w tragedii greckiej słowo „kryzys” oznaczało wydarzenie gwałtowne związane z działaniem odnoszącym się zarówno do przeszłości, jak i przyszłości, jednym słowem oznaczało moment podejmowania decyzji.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.