Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Grupa przedsiębiorstw tworząca portfel

Jeszcze inną drogą prowadzącą do utworzenia grupy przedsiębiorstw jest rozwój pokrewnej działalności gospodarczej, aby lepiej zaspokajać potrzeby klientów. W dziedzinie doradztwa związanego z przetwarzaniem danych powstały grupy jednostek organizacyjnych pozostających w symbiozie (wspólne naturalne środowisko, w którym współżyją ze wzajemną korzyścią różnego rodzaju organizmy). Każda z tych grup zaspokaja jeden rodzaj potrzeb, dzięki temu mają one do dyspozycji więcej dróg dotarcia do klienta.

Synergie, współzależności ukształtowanne w taki sposób, że całość jest silniejsza niż jej części składowe, występują w różnych gałęziach przemysłu. Niektóre istniejące synergie pozwalają zaoferować klientowi wyroby o lepszej wartości, przyczyniając się w ten sposób do rozkwitu działalności gospodarczej. Innego typu synergie można zaobserwować w przypadku wspólnego wykorzystania środków służących produkcji, dystrybucji oraz rozwojowi: takie podejście prowadzi do bardziej skutecznego użycia zasobów oraz lepszej pozycji konkurencyjnej.

Grupa przedsiębiorstw tworząca portfel może być zatem albo zróżnicowana, albo synergetyczna. Oczywiście pośrednie postacie mogą także istnieć.

W procesie kierowania i rozwijania grupy przedsiębiorstw wchodzących w skład portfela mamy do czynienia raczej ze strukturami gospodarczymi, a nie strategiami gospodarczymi. Dyrektor naczelny przedsiębiorstwa lub korporacji, w której skład wchodzi wiele zróżnicowanych jednostek organizacyjnych, jest w istocie kierownikiem gałęzi przemysłu zawierającej te jednostki organizacyjne. Przedsiębiorstwo prawie zawsze obejmuje więcej niż jedną jednostkę organizacyjną, jej kierownictwo musi być zatem zdolne do:

– Nabywania udziałów w przedsiębiorstwach reprezentujących nowe gałęzie przemysłu,

– Wzmacniania jednostek organizacyjnych, na przykład przez przejmowanie innych przedsiębiorstw,

– Wycofywania się z nieprzydatnych gałęzi przemysłu,

– Sprzedaży jednostek organizacyjnych, które mogą być lepiej zarządzane przez innych,

– Dokonywania rozdziału zasobów w postaci kapitału i kosztów,

– Zapewnienia strategicznego zarządzania w poszczególnych jednostkach organizacyjnych,

– Wykorzystania synergii, aby osiągnąć większą stabilność ekonomiczną przedsiębiorstwa lub bardziej skuteczne operacyjne zarządzanie jednostkami organizacyjnymi.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.