Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Funkcje pełnione przez dział marketingu

Zakres kompetencji działu marketingu może zmieniać się w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa. Funkcje typowo „intelektualne”, związane z opracowaniem strategii i planów marketingowych, są prawie zawsze powierzane działom marketingu.

Rola działu marketingu polega na opracowywaniu strategii marketingowej, tworzeniu planów marketingowych, określaniu odpowiadających tym planom budżetów oraz koordynowaniu i kontroli sposobu ich wykonywania (por. rozdz. nt. strategii marketingu). Do działalności operacyjnej może z kolei należeć koordynacja sprzedaży (por. rozdz. nt. dystrybucji), badanie rynku, formy komunikowania się i promocji, usługi serwisowe itp. Te ostatnie działania mogą być czasami jedynie koordynowane przez dział marketingu.

Fundamentem funkcji marketingu jest badanie rynku. Kierownicy działu marketingu przy opracowywaniu strategii oraz planów, a następnie kontroli ich realizacji, zmuszani są często do opierania się na wynikach różnych badań: panelach konsumentów lub detalistów, ankietach jakościowych oraz ilościowych, analizie zachowania się konsumentów, prognozach rynkowych, badaniach segmentacji rynku. Działalność badawcza, polegająca na wykonywaniu i wykorzystywaniu badań rynku we wszystkich ich aspektach, jest właściwie rzadko prowadzona w całości przez dyrekcję do spraw marketingu. Wiele badań zlecanych jest podwykonawcom zewnętrznym. W zależności od stopnia ważności oraz zakresu prac zlecanych do wykonania na zewnątrz można wyróżnić trzy warianty organizacyjne funkcji badania rynku.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.