Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Formy strategicznego rozwoju firmy

Każde przedsiębiorstwo ma możliwość wyboru jednej z trzech podstawowych strategii rozwoju marketingowego. Są nimi strategie intensywnego rozwoju, dywersyfikacji podmiotu działalności oraz strategia rozwoju poprzez integrację. W ramach każdej z tych strategii pojawiają się dodatkowe kierunki działania.

W praktyce firma może wykorzystywać jednocześnie różne formy strategii tworząc najbardziej odpowiednią dla siebie ich kombinację. Tak się zresztą przeważnie dzieje. Ostateczna strategia jest często systemem złożonym z elementów należących do strategii intensywnej, strategii dywersyfikacji przedmiotu działalności i strategii rozwoju poprzez integrację.

Wyróżnienie grupy strategii intensywnego rozwoju firmy wynika z założenia, iż o sukcesie firmy na rynku decyduje zwykle para kluczowych elementów marketingowych, jakimi są produkt i rynek (por. rys. 43). Elementy te w ramach prowadzonej przez firmę strategii mogą ulegać okresowym zmianom. Z jednej strony można dowolnie kształtować zestaw oferowanych produktów (produkty dotychczasowe oraz produkty nowe), a z drugiej decydować o zmianach rynku, na którym zamierza się prowadzić działalność firmy (rynek dotychczasowy oraz nowe rynki). W zależności od tego, czy firma bardziej skoncentruje się na zmianach struktury oferowanych produktów czy też na zmianach rynku, wybierane będą różne strategie rozwoju z tej grupy strategii.

Strategia penetracji rynku wynika z przekonania, że firma posiada już właściwy produkt i zamierza go nadal sprzedawać na wybranym i dobrze sobie znanym rynku. Uważa bowiem, iż rynek ten jest w stanie wchłonąć znacznie większą ilość produktów niż sprzedawana dotychczas. Innymi słowy, wybierając taką właśnie strategię firma stawia sobie za cel maksymalną penetrację dobrze znanego rynku, czyli sprzedaż na nim jeszcze większej ilości produktów. Na przykład, jeśli firma od 2 lat działa z dużym powodzeniem na rynku warszawskim, to powstaje pytanie, czy nie można by na tym rynku sprzedawać jeszcze o 20 lub 30% więcej produktów.

Strategia ta jest uzasadniona tylko wtedy, jeśli posiada się dobre informacje o rynku i przekonanie, iż istnieją na nim ciągle nie wykorzystane możliwości większej sprzedaży wyrobów lub usług. Jak realizować tę strategię?

– Można wpływać na dotychczasowych nabywców produktu w taki sposób, aby kupowali go jeszcze częściej i w większych ilościach niż do tej pory.

– Zwiększona penetracja rynku jest także możliwa poprzez przyciąganie nabywców wyrobów konkurencyjnych. Jest to klasyczny przykład przejmowania klientów od konkurencji. Nasze produkty w sposób bardziej doskonały powinny zastąpić podobne wyroby konkurentów (efekt substytucji).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.