Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Formułowanie strategii zarządzania kadrami

Filozofia zarządzania może się również sprowadzać do ustalenia podstawowych wartości. Na przykład w firmie Book Club Associates przyjęto następujące założenia [3, s. 255]:

– Ludzie – członkowie organizacji są traktowani jako uczciwi i odpowiedzialni pracownicy. Mają oni możliwość rozwijania kwalifikacji i kariery, firma zaś jest świadoma tych potrzeb.

– Partnerstwo – wszyscy pracownicy, traktowani jako partnerzy w przedsiębiorstwie, są wciągani w sprawy, które wywierają na nich wpływ, oraz informowani o przyszłych planach i wynikach.

– Profesjonalizm – pierwszym (głównym) wymaganiem jest właściwe i efektywne wykorzystanie kwalifikacji.

– Wydajność – źródłem wyższej wydajności i zyskowości jest efektywne przywództwo i rozwój zaangażowania wysoce wyszkolonych, dobrze motywowanych i dobrze wynagradzanych pracowników.

Formułowanie strategii zarządzania kadrami powinno się zaczynać od postawienia zasadniczych pytań, nawiązujących do celów funkcji, m.in.:

– jak zamierza się kształtować kadrę pod względem liczebności oraz cech i struktury kwalifikacyjnej, aby sprostać przewidywanym zadaniom firmy?

– jakie działania należy podjąć, aby doprowadzić do zaangażowania się pracowników, tj. gotowości do realizacji powierzonych im zadań.

Odpowiedź na te pytania wymaga podjęcia następujących działań [1]:

– 1) identyfikacji obecnej i przyszłej strategii firmy i wymagań dotyczących zarządzania kadrami,

– 2) analizy wszystkich innych czynników związanych ze środowiskiem (otoczeniem), rozmiarem firmy i jej strukturą organizacyjną, które mają wpływ na to, „co jest niezbędne” i „co jest możliwe”,

– 3) oceny funkq’i personalnej w firmie (w kategoriach wymagań i możliwości),

– 4) zaplanowania działań dopasowujących strategię personalną do strategii firmy i do innych sytuacyjnych warunków przedsiębiorstwa.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.