Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Ewolucyjne zmiany struktury organizacyjnej firmy

Wykorzystanie w sposób najbardziej efektywny posiadanych zasobów, ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnionych osób – to podstawowe zadanie stawiane przez firmę strukturze marketingowej. Każda forma struktury organizacyjnej jest równocześnie swoistym kompromisem pomiędzy presją pochodzącą ze strony rynku, wymogami samych produktów oraz oczekiwaniami poszczególnych pracowników.

Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że w dziedzinie wyboru struktury marketingu nie ma rozwiązań modelowych. Należy o tym pamiętać, gdyż pozwoli to zapobiec nadmiernie częstym zmianom zmierzającym do znalezienia idealnych rozwiązań organizacyjnych. Jeśli zgodzimy się z opinią, iż nie ma struktur idealnych, unikniemy szeregu gwałtownych i czasami niepotrzebnych zmian organizacyjnych. Struktura marketingowa każdego przedsiębiorstwa podlega nieuniknionym okresowym zmianom. Ogólnie zmiany te można uszeregować w pewien ciąg związany z przechodzeniem przedsiębiorstwa od orientacji produkcyjnej, poprzez orientację „na sprzedaż” do orientacji marketingowej.

Ten trzyetapowy rodzaj ewolucji struktury marketingowej przedsiębiorstwa jest także charakterystyczny dla większości polskich przedsiębiorstw, w których obecnie dokonują się zmiany. Najogólniej można przyjąć, że w przeszłości większość przedsiębiorstw działała w sytuacji przewagi popytu nad podażą:

– działalność przedsiębiorstw koncentrowała się głównie na wytwarzaniu produktów oraz na poszukiwaniu źródeł zaopatrzenia,

– struktura działu sprzedaży lub działu zbytu była prosta i nastawiona głównie na dystrybucję produktów lub usług przedsiębiorstwa,

– sprzedaż prowadzona była głównie w podziale całego rynku na rynki terytorialne,

– całość struktury organizacyjnej firmy była nastawiona na sprzedaż wyprodukowanych wyrobów.

W strukturze takiej dział marketingu nie był ze zrozumiałych powodów przewidziany. Mieliśmy do czynienia wyłącznie z działem sprzedaży lub zbytu, co było efektem orientacji produkcyjnej firmy. Zadaniem działu sprzedaży był zbyt wytworzonych produktów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.