Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Etap transformacji w erę postindustrialną

Za Ansoffem [2, s. 50] można nazwać go etapem transformacji w erę postindustrialną. Okres ten charakteryzuje się przyspieszeniem zewnętrznych i wewnętrznych warunków działalności przedsiębiorstw. Otoczenie staje się nie tylko coraz bardziej turbulentne (burzliwe), ale i coraz mniej przewidywalne. Jednocześnie rosną oczekiwania, a nawet presja względem organizacji gospodarczych ze strony państwa i społeczeństwa. Utrzymanie związku z tymi podmiotami staje się dla przedsiębiorstwa sprawą „być albo nie być”. Jest to widoczne w kontekście umiędzynarodowienia gospodarki, a także dostrzegania problemów sprawiedliwości społecznej, zanieczyszczenia środowiska, rozwoju mieszkalnictwa, edukacji etc. W efekcie tego przedsiębiorstwa tracą dotychczasową autonomię i centralną pozycję w społeczeństwie, choć ich zdolność do dalszego służenia mu nie jest kwestionowana [2, s. 52],

W zarysowanych warunkach następuje poszukiwanie nowego podejścia do zarządzania. Wyraża się to w przechodzeniu od orientacji marketingowej do orientacji globalnej, znajdującej wyraz w kształtowaniu się teorii i praktyki zarządzania strategicznego (por. [1: 22: 79]). Jego cechami, stanowiącymi zarazem wyznanie dla kierownictwa firm, są: długofalowe, całościowe i elastyczne podejście do problemów zarządzania, duże otwarcie na otoczenie. Podejście takie wymaga m.in. opracowania i wdrażania misji, celów i strategii firmy, zarządzania zmianami strategicznymi, masowego inwestowania w nowe technologie, stosowania organicznych i zadaniowych struktur organizacyjnych i nowych technik zarządzania, dużego zaangażowania całego kierownictwa, permanentnego doskonalenia kadr, rozbudowanej bazy danych i sprawnego systemu informacyjnego i informatycznego. Konieczność realizacji tych wszystkich zadań powoduje, że pożądanym modelem kierownika staje się człowiek o uniwersalnych cechach – generalista ze specjalizacją w jednym ze strategicznych obszarów zarządzania firmą.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.