Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Element zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie

Uprawnienia czy pełnomocnictwa, o jakich tu mówimy, stanowią ważny czynnik motywacyjny i dlatego musimy unikać niewłaściwych posunięć. Nie należy np. nigdy przekazywać pewnych uprawnień tylko dlatego, że jest się samemu niekompetentnym. Nie można doprowadzić do sytuacji, w której podwładny nabrałby przekonania, że dany problem potrafi rozwiązać równie dobrze czy lepiej niż sam menedżer.

Stając przed perspektywą przekazywania pełnomocnictw należy mieć świadomość tego, że wraz z potrzebą wzrostu własnego autorytetu pracownik odczuwa także potrzebę zwiększonej swobody działania. Pracownik powinien wiedzieć, że darzymy go zaufaniem i że gotowi jesteśmy pizyjść mu z pomocą.

Delegacja uprawnień rozumiana jako element zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem wiąże się z trzema funkcjami: informacją, kontrolą i oceną końcową. Informacja pomaga menedżerowi określić wszystkie parametry związane z przekazaniem uprawnień. Aby sprawdzić, czy zadanie zlecone pracownikowi zostało dobrze zrozumiane, menedżer powinien pozostawić mu wybór środków do realizacji powierzonego zadania, ale żądać uzasadnienia potrzeby ich użycia. Należy uprzedzić od razu o ryzyku związanym z realizacją zadania i zażądać składania cząstkowych „etapowych sprawozdań” w wyznaczonych z góry terminach.

Funkcja kontrolna dotyczy przebiegu pracy w ramach przekazanych uprawnień i bazuje na wspomnianych sprawozdaniach cząstkowych. Dopuszczajcie możliwość popełniania błędów… i sugerujcie przybliżone, możliwe lub pożądane sposoby rozwiązania problemu.

Ostateczna ocena. Czy oczekiwane rezultaty zostały osiągnięte? Jeśli tak, to należy powinszować sukcesu i przekazać informację na ten temat swojemu przełożonemu.

W przypadku przeciwnym należy znaleźć wspólnie ze współpracownikami przyczyny niepowodzenia i zadbać o to, by cała grupa zaangażowana w wypełnianiu powierzonego zadania mogła wyciągnąć wnioski ze zdobytego doświadczenia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.