Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Ekspansywny rozwój firmy

Podstawowe problemy, które powinien rozwiązać każdy menedżer, myśląc o wykorzystaniu różnych form integracji, mogą być zaprezentowane w formie dylematów decyzyjnych.

– 1. Jaki kierunek ewolucji powiązań rynkowych występuje na wybranym przez firmę rynku, tendencje ku integracji czy trend ku dezintegracji?

Wydaje się, iż występujący bardzo widocznie w latach 1989-1992 ruch zmierzający ku dezintegracji obecnie zmienił kierunek. Jego miejsce zastąpiły różne formy integracji. Dla menedżerów jest to wyraźny sygnał, iż należy poważnie zastanowić się nad rolą integracji w rozwoju własnej firmy.

– 2. Czy firma powinna wybrać drogę rozwoju w izolacji, czy też rozwój w formie integracji?

Wydaje się, iż trend ku izolacji, czyli działaniom niezależnym coraz silniej jest zastępowany trendem ku integracji. Dla niektórych firm dążenie do utrzymania samodzielności za wszelką cenę może stać się autodestrukcyjnym zagrożeniem.

– 3. Czy firma powinna za wszelką cenę dążyć do zachowania niezależności, czy też może lub powinna wybrać podporządkowanie strategiczne integratorowi kanału rynku? Nie ulega wątpliwości, iż wybór integracji zawsze zakłada utratę części niezależności, równocześnie jednak korzyści, jakie stąd wynikają, są niezaprzeczalne. Warto o tym pamiętać, gdyż zbyt wielu przedsiębiorców pragnie zachować „niezależność” za wszelką cenę, zapominając o korzyściach integracji, które będą coraz bardziej odczuwane w średnim i długim okresie.

– 4. Jakie są relacje pomiędzy niezależnością prawną firmy a zależnością strategiczną od firmy integratora? Należy pamiętać, iż zakres zależności strategicznej wynika zarówno z postanowień umownych, jak i z układu sił na rynku.

– 5. Czy forma rozwoju strategicznego firmy poprzez integrację jest wyborem, czy też efektem dominacji określonego partnera lub grupy partnerów rynkowych?

Należy starać się o to, aby procesy integracyjne wyprzedzały niejako określone zagrożenia rynkowe. Zawsze lepiej myśleć o integracji znacznie wcześniej, zanim stanie się ona „wymuszona” określonym układem sił rynkowych. W późniejszym okresie możliwości negocjacyjne stron stają się nieco bardziej ograniczone i efekt silniejszej pozycji integratora jest bardziej odczuwany.

– 6. Czy w przypadku firmy wykorzystanie integracji jest formą obrony czy ataku?

Integracja jest nierzadko reakcją obronną małych i średnich firm. Jest to obrona przed firmami dużymi i dążenie do wzmocnienia pozycji przetargowej.

Integracja może być także formą ekspansywnego rozwoju firmy. Reakcja obronna oznacza, iż dany podmiot akceptuje integrację, natomiast działanie ekspansywne zakłada, iż przewiduje integrację, dostrzega jej korzyści i może nawet przejąć rolę integratora.

Menedżer obserwując sytuację własnej firmy powinien zastanowić się nad przyszłą ewolucją rynku i nad rodzajem powiązań integracyjnych, które firma powinna stworzyć dla umocnienia swojej pozycji rynkowej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.