Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Efekt działań komunikacyjnych

Opracowanie i wdrożenie określonej strategii komunikacji wymaga również od nadawcy przekazu opracowania sposobów pomiaru rezultatów oddziaływania na docelową publiczność. W tym celu firma albo zleca bieżące monitorowanie działań komunikacyjnych wyspecjalizowanym agencjom badawczym, albo sama prowadzi badania klientów za pośrednictwem swego personelu sprzedającego. Głównym celem tego rodzaju postępowania jest z jednej strony określenie, w jakim stopniu publiczność celowa jest wystawiona na oddziaływanie zintegrowanych działań komunikacyjnych przedsiębiorstwa, z drugiej zaś strony wzmacnia i ukierunkowuje zainteresowanie publiczności przekazami wysyłanymi za pomocą różnych nośników przez firmę.

Istnieje pięć podstawowych narzędzi komunikacji, które bywają określane mianem communication-mix lub promotion-mix. Wszystkie oddziałują na obecnych i potencjalnych klientów w sposób systematyczny i zaplanowany, dostarczając im informacji, argumentów skłaniających do dokonania zakupu, obietnic i zachęt. Celem tego oddziaływania jest skłonienie konsumentów do kupowania oferowanych produktów oraz wyrobienie przychylnej opinii o przedsiębiorstwach, które je wytwarzają.

Promocja/aktywizacja sprzedaży jest techniką, która oferuje klientowi pewne bodźce skłaniające go w krótkiej perspektywie czasowej do szybkiego zakupu – są to specjalne zniżki, kupony, konkursy. Zastosowanie tej techniki jest szczególnie wskazane w przypadku wprowadzania nowych produktów na rynek, gdyż powoduje zwykle krótkookresowy, szybki wzrost sprzedaży i doskonale wyróżnia markę na tle rynku danego produktu/usługi. Jednakże w przypadku nadużywania tej techniki może dojść do opóźnienia decyzji zakupu aż do momentu, kiedy nastąpi kolejna obniżka cen.

Promocja sprzedaży może być, po pierwsze, skierowana do konsumentów, tzn. ostatecznego użytkownika produktu/usługi: couponing, sampling, premie, rabaty, konkursy, wyprzedaże, loterie itp. i po drugie, skierowana do pośredników (hurtowników, niezależnych dystrybutorów i detalistów), którym oferuje się wsparcie promocyjne i merchandisingowe, rabaty, konkursy sprzedaży, pokazy handlowe i degustacje.

Jako ilustrację należy podać fakt, że wydatki na promocję sprzedaży wzrastają systematycznie w USA i osiągnęły w 1993 r. poziom 177 mld dolarów, przewyższając wydatki promocyjne na reklamę, pośród zaś firm zajmujących się Fast Moving Consumer Goods (FMCG) osiągnęły poziom 60-70% ich budżetów promocyjnych. Liczby te wskazują na coraz powszechniejszy trend przenoszenia większości wydatków promocyjnych z reklamy na promocję sprzedaży Więcej informacji na temat technik promocji sprzedaży podamy w dziale poświęconym reklamie i promocji sprzedaży.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.