Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

DOSTOSOWANIE DO WARUNKÓW ORGANIZACJI

Każda polityka powinna być dostosowana do warunków organizacji, do której się odnosi. Musi ona być:

– twórcza, lecz zgodna z obowiązującymi zasadami prawnymi i administracyjnymi sektora, w którym funkcjonuje organizacja:

– zintegrowana z otoczeniem, w którym oganizacja funkcjonuje, uwzględniająca szanse i zagrożenia, zarówno aktualne, jak i przyszłe:

– realistyczna wobec stanu organizacji (pod względem technicznym, strukturalnym, ekonomicznym i społecznym), tzn. uwzględniająca kompetencje pracowników i stopień utożsamiania się z celami, kulturę organizacji, jej pozycję konkurencyjną i strategię.

– Niektórzy autorzy rozróżniają strategie społeczne w zależności od cyklu życia przedsiębiorstwa. Sposób kierowania ludźmi jest odmienny w fazie jego tworzenia, rozwoju i schyłku: różne są sposoby rekrutacji i zwalniania pracowników, polityka płac i kształcenia.

– Zależności między celami i warunkami funkcjonowania organizacji określa „kompozycja elementów społecznych”, przedstawiona przez B. Martory’ego. Wyraża ona określone dozowanie wysiłków w stosunku do zmiennych działania w procesie kierowania zasobami ludzkimi, przy czym w mniejszym lub większym stopniu uprzywilejowane są:

– polityka plac (wybory strategiczne i środki działania, wskaźniki poziomu płac, podwyżki lub pośrednie korzyści socjalne):

– kierowanie karierami zawodowymi (liczba i struktura zatrudnionych, rekrutacja, polityka awansowania, kształcenia i zwalniania):

– atmosfera społeczna (warunki pracy, zakres konfliktów, formy wyrażania opini i zachowań, wewnętrzny system komunikowania się):

– więzi między partnerami procesu kierowania (reprezentatywność związków zawodowych, służby ds. personalnych, jakość procesu negocjowania i wymiany informacji instytucjonalnej):

– wizerunek społeczny organizacji (renoma firmy, jej atrakcyjność, zalety, jakie w niej dostrzegają pracownicy, liczba spontanicznych kandydatur do pracy i liczba dobrowolnych odejść z pracy).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.