Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

DLACZEGO MUSIMY PODEJMOWAĆ DECYZJE FINANSOWE? CZ. II

Zagadnienie godzenia rozbieżnych interesów zmusza nas do zajęcia się ramami, w jakich podejmowane są decyzje finansowe. Otóż ramy te stanowi rynek i każda decyzja dotycząca inwestycji powinna wynikać z analizy sytuacji rynkowej. Im mocniejsze będą mechanizmy rynkowe w Polsce, tym łatwiejsze będzie pogodzenie interesów przedsiębiorstwa i inwestora, interesów menedżera z interesami instytucji lokujących kapitały. W każdym razie, w ramach decyzji finansowej, godzenie interesów zależy od dobrego i zręcznego rozłożenia interesów finansowych obydwu stron.

Pamiętajmy, że pod pojęciem rynku rozumiemy nie tylko rynek produktów, dóbr i usług. Chodzi także o rynek finansowy, którego tworzeniu i rozwojowi w Polsce poświęcimy więcej miejsca w dalszej części książki. Ale już teraz jednak pragniemy podkreślić, że przedsiębiorstwo, które lekceważy sytuację na rynku i nic bierze pod uwagę specyficznych zależności związanych z funkcjonowaniem rynku finansowego jest wcześniej czy później skazane na bankructwo.

Z tego co powiedziano wyżej, wynika jasno, że decyzja inwestycyjna jest dla menedżera wyborem trudnym i odpowiedzialnym, zwłaszcza gdy jest podejmowana w momencie zakładania przedsiębiorstwa. W Polsce decyzje tego rodzaju są szczególnie trudne, ze względu na ogólną sytuację gospodarczą, finansową i bankową oraz z uwagi na kruchość rynku. Menedżer polski w odróżnieniu od swego odpowiednika na Zachodzie (który w działaniu firmy może traktować inwestycje jako element uzupełniający) musi sobie zdawać sprawę, że podjęta przez niego decyzja, zwłaszcza w odniesieniu do nowo założonych przedsiębiorstw, może często oznaczać ich być albo nie być.

Decyzje inwestycyjne wpływają oczywiście na kapitał finansowy firmy. Jeśli dobrze prześledzimy konsekwencje decyzji inwestycyj- no-finansowej, to zobaczymy, że wpływa ona na kierunek działalności firmy, na zadłużenie, na strukturę kapitału i elastyczność firmy, czyli zdolność adaptacyjną do otoczenia ekonomicznego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.