Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

DEKLARACJA Z 15 SIERPNIA 1971

Deklaracja NIXONAz 15 sierpnia 1971 roku, kładąca kres wymienialności dolara na złoto, została opracowana przez Departament Flandlu, a odnośny raport dotarł do Białego Domu już w kwietniu. Jego autorzy surowo oceniali ultraprotekcjonistyczne pociągnięcia państw Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Japonii.

W kręgach waszyngtońskich uważano ponadto, że system sztywnych parytetów ustanowiony w Bretton Woods nie pozostał także bez wpływu na trudności gospodarcze Stanów Zjednoczonych.

Richard NIXON potrafił wyciągnąć korzyści z argumentów przedstawionego mu raportu i 15 sierpnia 1971 nie tylko położył kres wymienialności dolara, ale zapowiedział także dodatkowe opodatkowanie importu w celu ochrony rynków międzynarodowych.

Tak więc, jak pisze Thomas LEFRANC w swej pracy L’imposture monétaire: „Jeśli Stany Zjednoczone chciałyby respektować postanowienia Międzynarodowego Funduszu Walutowego, to nawet odchodząc od wymienialności dolara, powinny były zaakceptować stały kurs ich waluty w stosunku do innych dewiz. Postąpiły jednak odwrotnie. Od sierpnia 1971 roku nie uczyniły żadnego kroku, aby ustabilizować wartość dolara na rynku dewizowym”.

Wobec tego że Stany Zjednoczone pozostawiły innym troskę o utrzymanie wartości dolara na zewnątrz, jesienią 1971 roku doszło do wielostronnych negocjacji, które zakończyły się w grudniu tegoż roku układami Smithonian Institute, znanymi pod nazwą „układów waszyngtońskich”.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.