Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Od decyzji końcowej do przyjęcia pracownika

Będzie o nich szerzej mowa w punkcie 4.2. Ich wartość i prawdopodobieństwo ich hipotez zależy od celów, jakim mają służyć. Mogą one pomóc określić pewne ważne czynniki, zwłaszcza cechy intelektualne kandydata, jego sposoby bycia lub zdolności fizyczne, które należy brać pod uwagę szczególnie w odniesieniu do niektórych rodzajów zatrudnienia.

Działania przewidziane w poprzednich fazach powinny doprowadzić do wybrania kilku (3-5) kandydatów, którzy odpowiadają wymaganiom stanowiska. Jeśli nie jest się pewnym wyboru, można na nowo podjąć rozmowy z niektórymi kandydatami lub, w najgorszym przypadku, rozpocząć cały proces od początku.

Po poprzednich fazach rekrutacji, kiedy poszukiwano „obiektywności”, decyzja ostateczna odzwierciedla „subiektywność” własną przedsiębiorstwa. Kandydatów rozpatruje w świetle kultury organizacji, preferencji przyszłego przełożonego i współpracowników, organizując spotkania między nimi a kandydatami, praca wymaga bowiem współdziałania w ramach zespołu i całej organizacji. Opinie wszystkich zainteresowanych doprowadzają do wyboru kandydata, który zostanie zatrudniony.

Po wyborze kandydata następuje podpisanie tymczasowej lub ostatecznej umowy o pracę, obejmującej okres próbny. Może ona określać pełnioną funkcję, miejsce pracy i datę objęcia stanowiska. Moment ten jest okazją do przedyskutowania niezbędnego kształcenia, organizacji pracy na stanowisku lub określenia potencjalnych możliwości, zwłaszcza, jeśli proces wyboru nowego pracownika doprowadził do zmodyfikowania początkowych ustaleń.

Nie należy zapominać o systematycznych rozmowach z nowo zatrudnionym w okresie próbnym i po jego zakończeniu. Wzajemne opinie i uwagi powinny być podstawą oceny wyników i postaw pracownika, z uwzględnieniem środków działania i ustalonych celów. Jeśli wyniki są negatywne, lepiej wyciągnąć wspólnie właściwe wnioski, bez przedłużania sytuacji, która może utrudniać działania obu stron.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.