Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Czym jest zaangażowanie? cz. II

Rozważania związane z zaangażowaniem można odnaleźć także w literaturze poświęconej wypaleniu zawodowemu. Badacze zajmujący się wypaleniem zawodowym definiują zaangażowanie jako przeciwieństwo lub też pozytywną antytezę wypalenia . Ich zdaniem zaangażowanie jest charakteryzowane poprzez energię, entuzjazm wkładany w wykonywanie obowiązków oraz nastawienie na wyniki, czyli proste przeciwieństwo trzech parametrów wypalenia zawodowego: wyczerpania, cynizmu i braku efektywności. Badania nad wypaleniem zawodowym i zaangażowaniem potwierdzają, że kluczowe parametry wypalenia, czyli wyczerpanie i cynizm, a także zaangażowania, czyli wigor i poświęcenie, stanowią swoje przeciwieństwo .

Zaangażowanie bywa również definiowane jako pozytywny, związany z pracą, stan umysłu charakteryzowany przez wigor, poświęcenie i absorpcję własnej roli . Nie chodzi tu jednak o stan chwilowy, ale o stan stały nieskoncen- trowany na żadnym konkretnym przedmiocie, wydarzeniu, czy zachowaniu.

W literaturze przedmiotu zaangażowanie bywa łączone z pożądanymi w organizacji zachowaniami, takimi jak, np. przywiązanie do organizacji (organizational commitment), czy dzielenie się wiedzą . Zaangażowanie jednak nie może być traktowane jako pojęcie bliskoznaczne powyższym zachowaniom. Przywiązanie do organizacji oznacza po prostu chęć pozostawania w niej. Taka postawa jest niewystarczająca w zaangażowaniu, które wymaga od pracownika poza pozostawaniem również aktywnego działania, mającego na celu realizację zadań wynikających z pełnionej roli. Natomiast dzielenie się wiedzą zwykle obejmuje grupę dobrowolnych i często nieformalnych zachowań, które mają ma celu wsparcie współpracowników w realizacji przez nich zadań.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.