Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Na czym polega ogniskowanie?

Różnica między przywództwem w sferze kosztów a różnicowaniem polega na tym, że pierwsza z wymienionych strategii ogólnych może być zrealizowana tylko w jeden sposób, a mianowicie poprzez uzyskanie korzystnej struktury kosztów. Natomiast różnicowanie można osiągnąć na wiele różnych sposobów.

Ogniskowanie stanowi trzecią ze strategii ogólnych. Różni się ona zasadniczo od dwu pozostałych, ponieważ jej podstawę stanowi decyzja o wyborze wąskiej dziedziny, której będzie dotyczyć współzawodnictwo w obrębie danej gałęzi przemysłu.

Ogniskowanie polega na wyborze segmentu rozpatrywanej gałęzi przemysłu oraz takim dostosowaniu strategii, aby mogła ona zaspokajać potrzeby tego rynku cząstkowego bardziej efektywnie niż czynią to konkurenci. Optymalizując strategię ze względu na potrzeby grup wybranych spośród tych, na które ukierunkowujemy nasze działania, podejmujemy próbę zdobycia przewagi konkurencyjnej w odniesieniu do tych właśnie grup.

Istnieją dwa rodzaje strategii ogniskowania. W przypadku podejścia, którego podstawę stanowi OGNISKOWANIE UWAGI NA KOSZTACH, przedsiębiorstwo stara się osiągnąć w sferze kosztów przewagę nad innymi konkurentami działającymi w wybranym segmencie rynku. Natomiast podejście, którego podstawę tworzy OGNISKOWANIE UWAGI NA RÓŻNICOWANIU polega na podjęciu starań, aby wyodrębnić się spośród innych przedsiębiorstw wchodzących w skład danej gałęzi przemysłu. Takim sposobem ogniskowanie daje możliwość zdobycia przewagi konkurencyjnej w wyniku skoncentrowania się przedsiębiorstwa na tych segmentach rynku, do których rości sobie prawo wyłączności. Grupy, na których koncentrujemy nasze działania, mogą być różne co do liczebności, ale przy porównywaniu ich wielkości możemy posługiwać się raczej tylko skalą. Podkreślić jednak należy, że samo sedno strategii ogniskowania polega na czerpaniu korzyści z zaspokajania potrzeb niewielkich grup celowych, które różnią się od pozostałych klientów danej gałęzi przemysłu.

Według Portera każda z wymienionych trzech strategii ogólnych może być wykorzystywana jako skuteczny środek zdobycia i utrzymania przewagi konkurencyjnej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.