Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

CYKL ŻYCIA WYROBU

Cykl życia wyrobu jest jednym z najpowszechniej stosowanych modeli służących analizie kolejnych stadiów rozwoju: działalności gospodarczej, asortymentu wyrobów bądź konkretnego wyrobu. Model ten przedstawia się zazwyczaj w postaci krzywej sprzedaży obejmującej okres od chwili wypuszczenia wyrobu na rynek aż do momentu wycofania tego wyrobu z rynku. Cykl życia wyrobu jest przeważnie dzielony na pięć faz:

– 1. Wypuszczenie wyrobu na rynek,

– 2. Początkowy okres wzrostu,

– 3. Końcowy okres wzrostu,

– 4. Dojrzałość,

– 5. Spadek.

Zazwyczaj wyjaśnienie cyklu życia wyrobu sprowadza się do stwierdzenia, że rozpoczyna się on od innowacji. W czasie fazy wypuszczenia wyrobu na rynek kierownictwo przedsiębiorstwa musi ciężko pracować odpowiednio ukierunkowując swe działania, aby potencjalni klienci byli świadomi, jakie są przewagi konkurencyjne tego wyrobu. Jednakże działania te docierają tylko do wąskiego grona potencjalnych klientów. Stopniowo inni klienci zaczynają się interesować wyrobem i rozpoczyna się wzrost sprzedaży, nabierając przyśpieszenia. Wyrób wchodzi w fazę wzrostu początkowego.

W fazie wzrostu końcowego sprzedaż nadal rośnie, ale już w wolniejszym tempie. Ostatecznie wyrób osiąga stan dojrzałości: jest to okres stabilizacji, w którym tempo wzrostu spada do zera, a wielkość sprzedaży wynika z potrzeby dokonywania wymiany. W końcu zaczynają się pojawiać na rynku nowe wyroby zastępcze, odciągając klientów od istniejących produktów i sprzedaż poczyna spadać. Spadek trwa aż do chwili przerwania produkcji.

Cykl życia wyrobu pozwala wyjaśnić sprawy wiążące się z wieloma zagadnieniami. Model ten odgrywa istotną rolę w analizie strategicznej prowadzonej w wielu przedsiębiorstwach, jednakże ostatnio występują tendencje do zastępowania go bardziej skomplikowanymi modelami.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.