Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

CYKL KONIUNKTURALNY

Schemat, który jest podany niżej, okazał się być wysoce pouczającym sposobem wyjaśnienia podstawowych zależności obowiązujących w działalności gospodarczej. Marketing może być uważany za równoważny z tworzeniem potrzeb. Zysk jest często tym samym co dochód z zasobów. Przez zasoby rozumiemy tu nie tylko koszty i kapitał, lecz również zasoby niematerialne występujące w postaci znajomości tajników produkcji i technologii oraz specjalnych umiejętności.

Cykl koniunkturalny jest ściśle związany z czterema podstawowymi funkcjami, które musi spełniać zarządzanie przedsiębiorstwem: rozwój, produkcja, marketing i administracja.

Wartością tego typu prostych konstrukcji jest służenie pomocą przy przedstawianiu jasnego obrazu złożonych struktur organizacyjnych oraz struktur gospodarczych. Wzajemne oddziaływanie między tymi funkcjami – wynikające z cyklu koniunkturalnego – stanowi podstawowy element, na który należy zwrócić szczególną uwagę przy projektowaniu i ustalaniu obsady personalnej organizacji.

Każda funkcja występująca w cyklu koniunkturalnym może być z kolei podzielona bardziej szczegółowo. Każde przedsiębiorstwo spełnia rozległe funkcje, takie jak te, które wiążą się ze składem osobowym czy kierowaniem.

Aby prowadzone rozważania były pełne, należy włączyć do analizy potrzeby jednostek oraz osób prawnych. Na przedstawionym schemacie należałoby je umieścić poniżej marketingu. Można także dołączyć potrzebę zysku z kapitału, która ze swej strony zaspokaja wiele potrzeb w systemie motywacyjnym.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.