Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

CELE PRZEDSIĘBIORSTWA

Celem każdego przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku pozwalającego poprawić jego pozycję wobec działającej na danym rynku konkurencji. Osiągany bieżący zysk (krótkookresowy) może być lokowany w inwestycjach długoterminowych. Wiąże się to z odpowiednią strategią przedsiębiorstwa. Do zagadnienia strategii powrócimy później, a tu ograniczymy się do wyliczania kilku czynników, które powinien brać menedżer pod uwagę w każdych okolicznościach.

Pierwszy z nich odnosi się do samego przedsiębiorstwa. Tu istotne są pytania: Jakie są jego środki finansowe? Jaka jest jego pozycja wobec konkurencji? W zależności od odpowiedzi, jakiej udzielimy sobie na te pytania, pewne kierunki działalności powinniśmy preferować, inne zarzucić.

Drugi czynnik wymagający uwzględnienia to rynek. Musimy umieć oceniać jego ewolucję w ujęciu ilościowym i jakościowym. Na trzecim miejscu należałoby wymienić ocenę konkurencji. Menedżer musi stale porównywać atuty swego przedsiębiorstwa z atutami konkurencji i vice versa. Powinien również starać się rozszyfrować strategię, jaką konkurent się kieruje.

I wreszcie czwarty czynnik, niewątpliwie najważniejszy obecnie w Polsce, to sprawa ciągów technologicznych i logistycznych. Przez ciąg technologiczny rozumiemy kolejność czynności przetwórczych aż do otrzymania produktu finalnego, zaś przez ciąg logistyczny – dystrybucję produktów właściwą każdej gałęzi przedsiębiorstwa. Uwzględnienie ciągów technologicznych i logistycznych ma duże znaczenie, gdyż pozycja zajmowana między dostawcami a siecią sprzedaży determinuje poziom wartości dodanej i zysku przedsiębiorstwa.

W dążeniu do osiągnięcia zysku i rentowności menedżer musi stale szukać możliwości usytuowania swego przedsiębiorstwa w optymalnej pozycji wobec rynku i wewnętrznych zdolności produkcyjnych. Jeśli chodzi o te ostatnie, to pamiętamy, że są one funkcją organizacji, struktury i charakteru produkcji. Rynek zależy od wielu czynników: dostawców, odbiorców, konkurentów bezpośrednich i tych przedsiębiorstw, które produkują substytuty naszego produktu.

Złożoność tych zjawisk jest dla menedżera polskiego tym większa, że od 1990 r. ma on do czynienia z głębokimi zmianami na rynku. Trzeba im jednak stawić czoło, bo od tego zależy istnienie i rozwój naszego przedsiębiorstwa.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.