Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Badania marketingowe

Kolejnym ważnym elementem SIM są badania marketingowe. Ponieważ są one omówione w innych rozdziałach, ograniczymy się do uwag związanych z zagadnieniem ich przydatności dla zaspokajania potrzeb informacyjnych menedżerów. Menedżerowie, jak wcześniej wspomniano, mogą otrzymywać część informacji stale, część – okresowo, a pozostałe – sporadycznie (tabela 7).

Zbierane w toku badań marketingowych informacje pozwalają na dopełnienie danych uzyskiwanych innymi sposobami i są zapisywane w bazach danych, stanowiących część SIM.

Podsumowując proces budowania SIM należy podkreślić, że ma on do spełnienia w przedsiębiorstwie kilka funkcji. Po pierwsze, ma dostarczać informacje do procesu przygotowania długofalowej strategii przedsiębiorstwa oraz wspomagania procesu wyborów konkretnych celów strategicznych i podporządkowanych im strategii produktu, ceny, promocji i dystrybucji.

Po drugie, powinien ułatwiać przepływ informacji między trzema poziomami zarządzania (strategicznym, taktycznym i operacyjnym), ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb informacyjnych tych dwu ostatnich (w komunikacji wewnętrznej).

Po trzecie, powinien służyć do kontroli działań marketingowych firmy (tzw. controlling marketingowy) (tabela 8). Pomimo oczywistych zalet wynikających z zastosowania SIM, jego wprowadzenie w polskich przedsiębiorstwach napotyka pewne problemy. Jednym z najważniejszych ograniczeń utrudniających tworzenie i funkcjonowanie SIM jest trudność w identyfikacji potrzeb informacyjnych decydentów, którzy przez lata podejmowali decyzje na podstawie własnej intuicji i ukształtowanych nawyków, a nie na podstawie systematycznie zbieranych informacji.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.