Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Badania dostarczające informacji marketingowej

Badania skuteczności promocji są przeważnie badaniami z zakresu skuteczności i percepcji reklamy. Działania reklamowe, jak wiemy, są bardzo kosztowne, ale jednocześnie stanowią najpopularniejszą formą promocji. Badania nad reklamą są ściśle powiązane z procesem tworzenia kampanii reklamowej i z wyborem jej nośników. Możemy wyróżnić cztery rodzaje badań. Badania dostarczające informacji marketingowej dotyczącej:

– analizy rynku: główne firmy konkurencyjne, wielkość sprzedaży, udział w rynku, stosowana strategia cenowa i dystrybucyjna, wydatki na reklamę, trendy w sprzedaży itp.,

– produktu: postrzeganych zalet i wad poszczególnych marek produktu, cech idealnego produktu itd.,

– potencjalnych klientów: ich cech, preferencji, stylów życia czy wzorów konsumpcji: celem jest jasne zdefiniowanie potencjalnych użytkowników,

– analizy zachowań klientów: sposobu podejmowania decyzji o zakupie, ich potrzeb, motywacji zakupu, cech osobowości oraz postaw wobec danej grupy produktów, firmy itp.

Wszystkie wyszczególnione informacje są konieczne do sporządzenia diagnozy sytuacji rynkowej, która stanie się podstawą przygotowywanej strategii komunikacyjnej (por. polityka komunikacji).

Badania przygotowujące strategię reklamową mają na celu ocenę, w jakim stopniu przyjęta koncepcja reklamy będzie skutecznie komunikowała założone treści. W tej grupie znajdują się testy koncepcyjne służące ocenie pomysłów strategii reklamowej oraz testy mierzące skuteczność komunikowania treści opracowanych przekazów przez różne nośniki reklamowe (np. haseł reklamowych plakatów, treści reklam radiowych i telewizyjnych).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.