Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Badania atmosfery społecznej

Pojęcie atmosfery społecznej wyraża sposób zachowania się pracowników w organizacji, świadcząc o tym, czy czują się w niej dobrze czy źle, czy angażują się aktywnie w jej funkcjonowanie czy też nie: przedstawia również rodzaj i natężenie sit funkcjonujących w organizacji oraz ich wzajemne oddziaływanie. Atmosfera pracy jest wypadkową odczuć indywidualnych pracowników na podstawie ich doświadczeń zawodowych. Jeśli jest zła, przejawia się obniżoną wydajnością, brakiem zaangażowania i konfliktami. Jeśli jest dobra, stanowi źródło współodpowiedzialności i współdziałania zespołowego.

Badania wskazują, że dobra atmosfera społeczna zależy od kilku ważnych zmiennych: uznania ludzi w organizacji, jasnego systemu informacji, spójności między strategią a funkcjonowaniem organizacji, bezstronności i sprawiedliwości w decyzjach, swobody wypowiedzi i motywacji do włączania się w działania zbiorowe. Analizowanie i ocena atmosfery społecznej są możliwe poprzez bezpośrednie rozmowy, dyskusje z pracownikami lub badanie ich opinii na dany temat. Jest to również sposób uwidocznienia się problemów wymagających rozwiązania.

Pewne symptomy wskazują na istnienie przeciętnej, miernej lub pogarszającej się atmosfery społecznej, np. napięcia wśród pracowników na kluczowych stanowiskach pracy, skłonność do przesadnych i schematycznych zachowań, utrata szacunku dla drugiego człowieka, tendencja, do powierzchowności w stosunkach z innymi ludźmi, ignorowanie ważnych dla organizacji uroczystości, monotonia codzienności, naruszanie obowiązujących zasad lub ograniczeń. Atmosferę społeczną można też ocenić za pomocą wskaźników technicznych, takich jak: wydajność, rotacja personelu, absencja, wypadkowość przy pracy, liczba i skutki konfliktów.

Symptomy problemów są oczywiście znacznie bardziej urozmaicone niż wskaźniki satysfakcji, gdyż dobra atmosfera przyczynia się do tego, aby rzeczy funkcjonowały same przez się. Trzeba być uważnym i wrażliwym na wpływy i działania związków zawodowych, a także na opinie i roszczenia wyrażane przez pracowników: trzeba brać pod uwagę małe konflikty lokalne, odgłosy niezadowolenia, rozrzucane ulotki, ale także sugestie rozwiązania problemów. W zakresie jakości niezbędne jest kontrolowanie liczby i miejsc występowania strat i odpadów, zwrotów wadliwych produktów od klientów oraz awarii maszyn i urządzeń.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.