Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Public relations/publicity

Narzędzia promocji polegające na komunikowaniu się z różnymi grupami w celu stworzenia i utrzymania pozytywnego obrazu firmy wśród potencjalnych klientów. PR stosuje następujące narzędzia oddziaływania: specjalne publikacje, uczestnictwo w działaniach społeczności lokalnych, zbieranie funduszy na cele charytatywne, sponsorowanie szczególnych…
Czytaj więcej...

DEKLARACJA Z 15 SIERPNIA 1971

Deklaracja NIXONAz 15 sierpnia 1971 roku, kładąca kres wymienialności dolara na złoto, została opracowana przez Departament Flandlu, a odnośny raport dotarł do Białego Domu już w kwietniu. Jego autorzy surowo oceniali ultraprotekcjonistyczne pociągnięcia państw Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Japonii.
Czytaj więcej...

Co wpływa na rentowność firmy?

Decyzje dotyczące inwestycji należą do jednych z najbardziej ważnych decyzji powziętych przez przedsiębiorstwo. Winny być one podejmowane z wielką ostrożnością i właściwym wyczuciem przedsięwzięcia stanowiącego przedmiot inwestowania. Szeroko rozpowszechniona i powszechnie akceptowana opinia głosi, że wysoka kapitałochłonność pociąga za sobą niską…
Czytaj więcej...

Wiedza o przedsiębiorczości

Przedsiębiorca jest osobą energiczną o dużej wyobraźni, mającą twórcze uzdolnienia. Cechuje się często błyskotliwością, lecz także uporem. Wskutek tego, kultury zbiorowości o nastawieniu administracyjnym odtrącają go bez oporów.
Czytaj więcej...

Metody prognostycznego kierowania

Metody opracowywania strategii ogólnych, których celem jest antycypacja przyszłych potrzeb w zakresie liczby i kompetencji pracowników oraz liczby i rodzaju stanowisk pracy. Jest to postępowanie nazywane prognostycznym kierowaniem zatrudnieniem i karierami pracowników. Wykorzystuje ono różne modele symulacji. W niektórych przedsiębiorstwach…
Czytaj więcej...

Rynki cząstkowe

Rynek można zdefiniować jako zorganizowane spotkanie, którego celem jest dokonanie wymiany handlowej. Początkowo był to miejski rynek, na którym sprzedający mogli znaleźć nabywców swoich towarów i vice versa.
Czytaj więcej...

Modele zaangażowania

W literaturze przedmiotu można odnaleźć rozbieżne modele zaangażowania pracowników. Ogólnie można je podzielić na dwie grupy: pierwsza dotyczy psychologicznych uwarunkowań zaangażowania, druga - wywodzi się z badań nad wypaleniem zawodowym.
Czytaj więcej...