Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Public relations/publicity

Narzędzia promocji polegające na komunikowaniu się z różnymi grupami w celu stworzenia i utrzymania pozytywnego obrazu firmy wśród potencjalnych klientów. PR stosuje następujące narzędzia oddziaływania: specjalne publikacje, uczestnictwo w…

DEKLARACJA Z 15 SIERPNIA 1971

Deklaracja NIXONAz 15 sierpnia 1971 roku, kładąca kres wymienialności dolara na złoto, została opracowana przez Departament Flandlu, a odnośny raport dotarł do Białego Domu już w kwietniu. Jego autorzy surowo oceniali…

Co wpływa na rentowność firmy?

Decyzje dotyczące inwestycji należą do jednych z najbardziej ważnych decyzji powziętych przez przedsiębiorstwo. Winny być one podejmowane z wielką ostrożnością i właściwym wyczuciem przedsięwzięcia stanowiącego przedmiot inwestowania.…

Wiedza o przedsiębiorczości

Przedsiębiorca jest osobą energiczną o dużej wyobraźni, mającą twórcze uzdolnienia. Cechuje się często błyskotliwością, lecz także uporem. Wskutek tego, kultury zbiorowości o nastawieniu administracyjnym odtrącają go bez oporów.

Metody prognostycznego kierowania

Metody opracowywania strategii ogólnych, których celem jest antycypacja przyszłych potrzeb w zakresie liczby i kompetencji pracowników oraz liczby i rodzaju stanowisk pracy. Jest to postępowanie nazywane prognostycznym kierowaniem…

Rynki cząstkowe

Rynek można zdefiniować jako zorganizowane spotkanie, którego celem jest dokonanie wymiany handlowej. Początkowo był to miejski rynek, na którym sprzedający mogli znaleźć nabywców swoich towarów i vice versa.

Modele zaangażowania

W literaturze przedmiotu można odnaleźć rozbieżne modele zaangażowania pracowników. Ogólnie można je podzielić na dwie grupy: pierwsza dotyczy psychologicznych uwarunkowań zaangażowania, druga - wywodzi się z badań nad wypaleniem…