Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Audyt funkcji marketingowych

– liczba, szerokość i głębokość linii produktów,

– stosowane technologie i procedury wytwarzania,

– programy badawcze rozwoju nowych produktów,

– analiza historii rynku pod kątem wprowadzania nowych produktów, innowacyjności i wycofywania produktów z rynków,

– istniejące przepisy z zakresu atestacji produktów, rejestracji patentów, ochrony znaków towarowych, udzielania licencji, warunków gwarancyjnych,

– główne źródła dostaw materiałów/komponentów do produkcji – struktura cen, fluktuacje dostaw,

– główne źródła dostaw opakowań,

– zmiany w projektowaniu i wzornictwie opakowań,

– sposób prezentacji marki firmy, System Identyfikacji Wizualnej Przedsiębiorstwa – nazwa producenta, logo,

– informacje dotyczące znajomości wśród klientów nazwy firmy, logo, marek produktów, obrazu firmy i jej produktów, postaw wobec nich, opinii o produktach i ich opakowaniach,

– informacje na temat wszystkich wyżej wymienionych elementów w odniesieniu do produktów konkurencji,

– zdolności produkcyjne przedsiębiorstwa w odniesieniu do poszczególnych linii produktów w okresie miesięcznym, kwartalnym, rocznym: elastyczność we wprowadzaniu zmian do wytwarzanych produktów,

– produktywność pracowników, minimalny poziom ich kwalifikacji, rola związków zawodowych,

– rodzaje problemów wynikających ze zmian w profilu produkcji,

– procedury z zakresu wprowadzania zmian w technologii wytwarzania produktów,

– metody przygotowywania produkcji i ustalania jej wielkości,

– standardy i procedury kontroli jakości,

– procedury raportowania o przygotowywanej produkcji, wielkości zapasów surowców i gotowych produktów,

– procedury kontroli dostawców i podwykonawców,

– zasady wymiany informacji i koordynacji działań między działem produkcji, działem badań i rozwoju nowych produktów, działem marketingu, działem finansowym oraz działem transportu i logistyki,

– system kosztorysowania, metoda podziału kosztów między różne produkty (analiza portfolio),

– procedury dokonywania zamówień surowców/komponentów, opakowań, części do maszyn produkcyjnych i materiałów koniecznych do utrzymania w stanie gotowości linii produkcyjnych,

– metody określenia wielkości zamówień i zakupów surowców/komponentów,

– procedury doboru dostawców krajowych i zagranicznych.

Ceny, dystrybucja i sprzedaż

– strategie cenowe stosowane przez firmę,

– procedury ustalania cen,

– percepcja cen produktów oferowanych przez firmę w odniesieniu do cen konkurencji w opiniach klientów,

– system promocji cenowych stosowanych przez przedsiębiorstwo,

– porównaj również Marketingowy Audyt Finansowy.

– rodzaje kanałów dystrybucji a wskaźnik pokrycia rynku,

– lokalizacja magazynów wyrobów gotowych, hurtowni i składów celnych,

– rodzaje środków transportu wykorzystywanych przy dystrybucji, średni czas dowozu do punktów dystrybucji,

– wymagania wobec załadunku produktów (stopień mechanizacji, pa- letyzacji): wielkość, kształt, zabezpieczenie, oznaczenie i opis jednostek dystrybucyjnych,

– procedury raportowania o stanie zapasów, sposoby sprawdzania poziomu towarów w magazynie oraz wielkość rotacji,

– metody i czas realizacji dostaw,

– formy kontaktów dystrybutorów z końcowymi użytkownikami produktów,

– częstotliwość i forma przygotowywania raportów i analiz o stanie dystrybucji,

– przepływ informacji i komunikacja z innymi działami firmy,

– metody ustalania tras dostaw.

– wielkość sprzedaży produktów (ilościowo) w podziale na poszczególne rynki produktów, regiony sprzedaży, segmenty klientów,

– metody prognozowania sprzedaży, używane bazy danych, stopień dokładności prognoz sprzedaży,

– procedury ustalania celów z zakresu sprzedaży i kontroli ich osiągania,

– komplementarność prognoz i celów w ustalaniu wielkości produkcji, sprzedaży i wielkości obrotów,

– metody analizy sprzedaży na podstawie zamówień, zwrotów i reklamacji,

– analiza wielkości zamówień w podziale na ich liczbę, wielkość, segmenty klientów i czas realizacji zamówienia,

– procedury realizacji zamówień i ich kontroli,

– procedury informowania klientów o ich ofercie oraz sposoby załatwiania reklamacji,

– analiza kosztów realizacji zamówienia, wskaźników dotyczących wielkości przeciętnego, minimalnego i maksymalnego zamówienia,

– trendy z zakresu sprzedaży produktów,

– struktura i organizacja pracy personelu działu sprzedaży – zakresy obowiązków, obowiązujące wzory zachowań z zakresu sprzedaży (telemarketing, wizyty u dystrybutorów itd.),

– stosowany system motywacyjny (premie, prowizje, płace),

– metody ustalania regionów sprzedaży, tras i liczby wizyt przedstawicieli handlowych,

– stosowane techniki sprzedaży i merchandisingu,

– forma i częstotliwość raportowania przedstawicieli handlowych,

– forma i częstotliwość kontaktu z klientami,

– forma i częstotliwość szkoleń, koszty szkoleń i ocena ich skuteczności.

– główne cele komunikacyjne firmy,

– stosowane techniki komunikacji z otoczeniem,

– wykorzystywane media w sezonie i poza sezonem,

– reakcje docelowych grup klientów na stosowane formy komunikacji,

– koszty prowadzenia działań komunikacyjnych above the line i below the line,

– metody ustalania budżetu komunikacyjnego w podziale na poszczególne media i nośniki,

– analiza skuteczności oddziaływania narzędzi promotion-mix (promocja sprzedaży, reklama, marketing bezpośredni, sprzedaż osobista, PR),

– udział w targach, wystawach, pokazach i konferencjach,

– współpraca z zewnętrznymi firmami w dziedzinie reklamy, promocji sprzedaży, badań nad koncepcjami strategii komunikacyjnej i promocyjnej, zakupu przestrzeni i czasu antenowego, PR, merchandisingu i marketingu bezpośredniego,

– narzędzia kontroli i pomiaru skuteczności realizowanej strategii komunikacyjnej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.