Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Antycypacja przez pracownika możliwości rozwoju w przedsiębiorstwie

W kontekście dokonanego rozpoznania poziomu zbieżności wzajemnych preferencji w relacji pracownik – organizacja, osoba przewiduje, na ile praca w firmie będzie dla niej rozwojowa. Na użytek tego opracowania termin rozwój dotyczy jedynie obszaru kompetencji zawodowych. Logika pracownika prawdopodobnie będzie następująca – im mniej będę sfrustrowany relacją z przedsiębiorstwem, tym więcej będę miał przestrzeni na rozwijanie swoich kompetencji zawodowych.

Wynika z tego wniosek, że tym bardziej pracownik antycypuje szanse swojego rozwoju zawodowego w przedsiębiorstwie, im większy dostrzega poziom zbieżności wzajemnych preferencji pracownik – organizacja. Taka zbieżność nie naraża go na frustrację, a swoją energię może kierować w stronę realizacji zadań oraz rozwoju siebie. W przypadku wysokiej rozbieżności – pracownik permanentnie konfrontowałby się ze swoim dyskomfortem i frustracją, a energię ukierunkował na poszukiwanie sposobów przywrócenia osobistego komfortu psychicznego.

Należy jednak zaznaczyć, że rozpatrywany rozwój dotyczy jedynie doskonalenia kompetencji zawodowych. Inny obszar rozwoju osoby mógłby odnosić się na przykład do zmiany w aspekcie stylu przywiązania (uwewnętrznionych modeli siebie i świata, preferencji relacyjnych), ale w perspektywie zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie – taki obszar nie jest przedmiotem zainteresowania, a nawet gdyby był – to wymagałby poniesienia zbyt dużych kosztów i był prawdopodobnie nieopłacalny.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.