Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Analiza zasobów ludzkich firmy

Oprócz analizy finansowej przeprowadza się również bilans posiadanych środków trwałych przedsiębiorstwa w odniesieniu do zakładanych celów marketingowych. Niedostateczny poziom środków trwałych, przy jednoczesnym braku możliwości sfinansowania braków, np. zakupu nowych maszyn, może doprowadzić do przeformuło- wania całej strategii marketingowej firmy. Z kolei analiza zasobów ludzkich firmy powinna zostać dokonana pod względem:

– struktur formalnych – m.in. czy zakresy kompetencyjne decydentów umożliwiają prowadzenie na tyle skoordynowanych działań marketingowych firmy, aby oddziaływały na zadowolenie klienta?, czy organizacja działu marketingu jest optymalnie dostosowana do funkcji firmy, produktu, segmentu?

– efektywności działań – np. czy współpraca w tej dziedzinie między działami produkcji i marketingu układa się w sposób umożliwiający skuteczną promocję i sprzedaż produktu?, czy kierownicy potrafią planować, oprócz wielkości sprzedaży, również wielkość zysków?, które z działań marketingowych wymagają opracowania dodatkowych procedur optymalizacyjnych, szkolenia czy też oceny?

– kwalifikacji, profili psychologicznych, ich identyfikacji z firmą i jej działaniami – wymaga to stworzenia określonych mechanizmów doboru i selekcji przyszłych pracowników działów marketingowych przedsiębiorstwa.

W badaniach instrumentów działania przedsiębiorstwa uwzględnia się cztery elementy marketingu mix: produkt, cenę, dystrybucję, promocję. Badania produktu związane są z porównywaniem cech, jakie posiada dany produkt, z postrzeganymi przez klientów funkcjami, jakie powinien on spełniać i potrzebami, które powinien zaspokajać. Szczególnie ważną dziedziną badań produktu są badania poświęcone jego projektowaniu oraz decyzji o wprowadzeniu nowego produktu na rynek. Analizie i ocenie podlega tutaj głównie koncepcja produktu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.