Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Analiza zajmowanej pozycji

Dokonanie porównań z konkurentami ma zasadnicze znaczenie dla interpretacji oraz wykorzystania w celach strategicznych uzyskanej informacji. Należy określić zarówno nasze mocne punkty (których należy bronić), jak i słabe punkty konkurentów (które powinny być atakowane). Jednakże najbardziej istotne są nasze słabe punkty, które muszą być wzmocnione. Przedstawiony poniżej rysunek należy interpretować w sposób następujący:

A. W kwadracie A znajdują się te cechy charakterystyczne wyrobu, które klienci traktują jako ważne i które w ocenie klientów stawiają przedsiębiorstwo w dobrej pozycji. Są to te cechy wyrobu, dzięki którym przedsiębiorstwo cieszy się dobrą renomą. Należy więc o nie dbać.

B. Cechy charakterystyczne występujące w kwadracie B są określone przez te właściwości wyrobu, z którymi przedsiębiorstwo radzi sobie stosunkowo dobrze, nie są one jednak aż tak ważne. Jeżeli szanse konkurentów rozpatrywane z uwzględnieniem cech wymienionych w kwadracie A są jednakowe, ale jedno z przedsiębiorstw jest w korzystniejszej sytuacji ze względu na cechy wyszczególnione w kwadracie B, to ta różnica może przeważyć szalę przy wyborze dostawcy dokonywanym przez klienta. W tej sytuacji możemy mieć również do czynienia z efektem, który można określić następująco: „mała rzecz, która powoduje, że dobre towarzystwo staje się jeszcze lepsze”. Dodatkowa wartość uzyskana dzięki tej przewadze może w ostatecznym rozrachunku okazać się istotna.

C. W kwadracie C są zawarte te cechy wyrobu, w odniesieniu do których przedsiębiorstwo nie osiągnęło dobrego poziomu, ale cechy te nie są aż tak ważne dla klientów.

D. W kwadracie D są umieszczone istotne z punktu widzenia klientów cechy wyrobu, w odniesieniu do których wyniki osiągane przez przedsiębiorstwo nie są zadowalające. Stosunek klientów należy zmienić, prowadząc odpowiednią reklamę bądź też udoskonalając wyrób. Należy jednak pamiętać, że wyrób jest lepszą miarą wartości reklamy niż na odwrót. Trzeba o tym wiedzieć licząc na kredyt zaufania u tych grup klientów, na które są ukierunkowane działania przedsiębiorstwa. W nielicznych przypadkach wystarcza stwierdzenie, że przedsiębiorstwo jest dobre: musi ono być w stanie to udowodnić.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.