Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

ANALIZA STRATEGII

Dyrektorzy i kadra kierownicza często poszukują schematu prowadzenia analizy przedsiębiorstw, który zapewniłby możliwość uzyskania syntetycznego ujęcia spraw ich interesujących. Doradcy w zakresie zarządzania opracowali struktury, którymi można się posłużyć, aby zaspokoić tę potrzebę. Przykładowo można wymienić niektóre z nich:

– 1. Portfel,

– 2. Logika obrotu handlowego,

– 3. Jednostka organizacyjna.

Termin jednostka organizacyjna może być z kolei analizowany z uwzględnieniem następujących czterech elementów: podstawa ideologiczna, efektywność działań zewnętrznych, efektywność działań wewnętrznych oraz zarządzanie strategiczne. Każdy z tych elementów może być podzielony na drobniejsze fragmenty:

– 1. Podstawa ideologiczna:

– a) wizja,

– b) cele,

– c) misja zbiorowa i strategia,

– d) jakość postrzegana przez klientów.

– 2. Efektywność działań zewnętrznych (rynki):

– a) potrzeby,

– b) udział w rynku,

– c) nowe przedsiębiorstwa,

– d) jakość postrzegana przez klienta.

– 3. Efektywność działań wewnętrznych (zasoby):

– a) koszty,

– b) kapitał,

– c) produktywność.

– 4. Zarządzanie strategiczne:

– a) zdolność do nakreślenia kursu,

– b) zdolność do tworzenia struktury organizacyjnej zgodnej z wybranym kursem,

– c) zdolność do pobudzania motywacji i entuzjazmu ludzi wchodzących w skład danej organizacji.

Wymienione kwestie stanowią kompleks zagadnień, które dyrektor naczelny przedsiębiorstwa powinien znać, aby mocno trzymać je w swych rękach. Przedsiębiorstwo jest osobą prawną i zazwyczaj można je uważać za pewien rodzaj portfelu, to znaczy zestaw jednostek organizacyjnych. Portfel nie zawiera się w ramach gałęzi przemysłu, ale każda z jednostek organizacyjnych musi być elementem pewnej gałęzi przemysłu. A zatem punktem wyjściowym analizy strategii powinien być opis portfelu. Portfel obejmuje pewną liczbę jednostek organizacyjnych, w opisie których występują następujące zmienne analityczne:

– 1. Siła przyciągania gałęzi przemysłu wyrażona w kategoriach rentowności i rozwoju,

– 2. Pozycja, którą zajmuje jednostka organizacyja w swej gałęzi przemysłu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.