Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Analiza kontekstu powstawania problemu

Szczegółowej analizie powinny być poddane wszystkie elementy, które decydują o formie i typie problemu badawczego. Wiąże się to z badaniami typu desk research wykorzystującymi wtórne źródła informacji. Dane te istnieją już w momencie projektowania badań. Są zebrane przez inne instytucje w trakcie badań, których cele wynikają z ich potrzeb informacyjnych. Dane wtórne pochodzą ze źródeł wewnętrznych bądź zewnętrznych. Dane wewnętrzne przedsiębiorstwa dokumentują:

– wielkość sprzedaży produktów (globalną, np. kryteriów: linii produktów, obszaru geograficznego, typów klientów itp.),

– liczbę i rodzaje klientów (kartoteki klientów uwzględniające m.in. liczbę klientów: stałych, przypadkowych, nowych itp.),

– charakterystykę demograficzną i psychologiczną klientów, zwyczaje konsumpcyjne odnoszące się do poszczególnych produktów, wrażliwość klientów na poziom cen i stosowane środki reklamy, preferencje klientów i ich zastrzeżenia (reklamacje i uwagi klientów dotyczące danego produktu), zapasy poszczególnych produktów w sklepach i magazynach na danym obszarze (raporty personelu sprzedającego),

– koszty (stałe i zmienne) produkcji, dostaw i sprzedaży,

– zyski/straty w sprzedaży różnych linii produktów, na różnych obszarach geograficznych i dla różnych klientów,

– pozycje i strategie stosowane przez firmy konkurencyjne itp.

– Z kolei dane pochodzące za źródeł zewnętrznych można pogrupować następująco :

– wydawnictwa statystyczne (roczniki, biuletyny, informatory itp.), wydawnictwa GUS-u – Rocznik Statystyczny, Rocznik Demograficzny, Rocznik Statystyczny Przemysłu, Studia i Analizy Statystyczne (np. Warunki życia ludności w latach 1986-1990), materiały i opracowania statystyczne (np. Budżety gospodarstw domowych), zeszyty metodyczne i klasyfikacyjne itp.,

– wydawnictwa ministerialne – np. Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Głównego Urzędu Ceł, Centralnego Urzędu Planowania itp.,

– opracowania naukowe placówek naukowo-badawczych (uczelni, instytutów), instytutów badań rynku, laboratoriów branżowych, ośrodków badawczo-rozwojowych itp.,

– przeglądy bibliograficzne i dokumentacyjne (informatory, słowniki, encyklopedie itp.),

– publikacje książkowe i czasopisma (np. „Rzeczpospolita”, „Gazeta Bankowa”, „Zycie Gospodarcze”, „Businessman”, „Business- week”, „Marketing/Polska” itp.),

– banki danych i opracowania wyników cyklicznie i systematycznie prowadzonych badań (np. raporty z paneli konsumentów, sklepów).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.