Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Adaptacja zawodowa i plany społeczne

Przedsiębiorstwa niekiedy stają wobec konieczności rozwiązania problemu nadwyżek zatrudnienia, co prowadzi do zwalniania personelu. Kiedy nadwyżki te mają charakter strukturalny, oznacza to, iż w organizacji brak jest kierowania prognostycznego zasobami ludzkimi. Nadwyżki te mogą występować tylko w niektórych katagoriach zatrudnienia, nie dostosowanych do potrzeb organizacji. Działania przedsiębiorstwa mogą wówczas polegać na jednoczesnym przegrupowaniu zawodowym pracowników i zatrudnieniu nowych lub kształceniu pracowników w celu ich dostosowania do nowych warunków.

Pewne nadwyżki zatrudnienia mogą mieć charakter czasowy, jako wynik trudnej koniunktury. W takiej sytuacji zamiast zwalniać pracowników, można zastosować procedury bezrobocia czasowego (lub częściowego). Pozwala to przedsiębiorstwom zachować w nienaruszonym stanie swój potencjał do momentu ponownego ożywienia gospodarczego.

We Francji, w sytuacji kiedy zwolnienia zbiorowe z powodów ekonomicznych dotykają przynajmniej dziesięciu pracowników, przedsiębiorstwo jest zobowiązane do zastosowania złożonej procedury (różne formy zawiadamiania o tym fakcie, opracowywanie kolejności zwolnień według kryteriów wynikających z umów o pracę lub negocjowanych z radą przedsiębiorstwa ). Przedsiębiorstwo jest wówczas również zobowiązane do opracowania planu społecznego. Zawiera on propozycje zmierzające do uniknięcia zwolnień lub ograniczenia ich liczby oraz przedstawia sposoby i środki ułatwienia adaptacji zawodowej pracowników, zwolnienia których nie uda się uniknąć.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.