Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!
miesięczne archiwum

Lipiec 2017

Rola pracownika w przedsiębiorstwie

Takim profesjonalistą staje się także menedżer personalny. Jest to osoba usytuowana na szczycie organizacji, często w randze 1. zastępcy szefa firmy (wiceprezydent ds. personalnych), obejmująca swą działalnością wszystkie problemy kadrowe. Jest ona jakby „generał manager” w sprawach kadrowych. Inny rodzaj menedżerów personalnych stanowią osoby…
Czytaj więcej...

Cele i ideologie kierujących

Cele i ideologie warunkują większość orientacji w kierowaniu zasobami ludzkimi. Działania kierujących są naznaczone także ich własną historią, inaczej mówiąc ich wykształceniem, doświadczeniem i sposobem dojścia do władzy. Z tego punktu widzenia istotne jest stwierdzenie:
Czytaj więcej...

Budowanie wizerunku firmy

Jedną z cech firmy Versace na tle jej konkurentów włoskich w sektorze artykułów mody jest bardzo aktywna polityka w zakresie tworzenia własnego systemu dystrybucji. Firma Versace otworzyła do 1997 r. blisko 166 własnych butików oraz około 1000 stoisk i markowych sklepów na całym święcie (licencja Versace). W planach rozwojowych na lata 1998-2000…
Czytaj więcej...

Zwolnienia z pracy

W świetle tych rozważań można skonstatować, iż zwolnienia mają nie tylko negatywne skutki, lecz również mogą być szansą, i dla firmy - uzyskania nowej, nawet lepszej konfiguracji kadrowej, z wszystkimi płynącymi stąd dobrodziejstwami, i dla pracownika - rozwoju i zaspokojenia ambicji.
Czytaj więcej...

Planowanie strategiczne i zarządzanie strategiczne

W technokratycznych kulturach, które uprzednio były w powszechnym zwyczaju w przedsiębiorstwach, podstawę dominującego stylu zarządzania stanowiło podejmowanie decyzji i sterowanie. Działania o charakterze strategicznym ogniskowały się na sporadycznych gwałtownych zmianach, w przeprowadzeniu których brali udział najlepsi specjaliści z dziedziny…
Czytaj więcej...

JAKOŚĆ

Waga, jaką przykładano do pojęcia jakości, stale wzrastała w ostatnich latach. Stan taki wynikał z faktu, że jakość stawała się coraz istotniejszym czynnikiem walki konkurencyjnej prowadzonej w sytuacji nadwyżki podaży nad popytem. W warunkach rozszerzającego się rynku można w praktyce sprzedać każdy rodzaj towarów, nawet jeśli są one tandetne.…
Czytaj więcej...

Assessment center w USA

Duże zainteresowanie assessment center, zwłaszcza w USA, oraz wzrost liczby ośrodków wykorzystujących ją w praktyce wiąże się z trafnością ocen, a co za tym idzie - z przydatnością tej metody w procesie doboru pracowników. Zagadnienie to stało się przedmiotem wnikliwych badań, zwłaszcza że poszczególne techniki metody assessment center nie…
Czytaj więcej...

Na czym polega ogniskowanie?

Różnica między przywództwem w sferze kosztów a różnicowaniem polega na tym, że pierwsza z wymienionych strategii ogólnych może być zrealizowana tylko w jeden sposób, a mianowicie poprzez uzyskanie korzystnej struktury kosztów. Natomiast różnicowanie można osiągnąć na wiele różnych sposobów.
Czytaj więcej...

Problem sald handlowych

„Trzydzieści chlubnych lat” było świadkiem niebywałego rozwoju. W tym okresie ani gospodarka francuska, ani gospodarka europejska nie przeżywały żadnych głębszych perturbacji. Od początku procesu odbudowy (w 1953 r. produkcja powróciła do poziomu z 1930 r.), wzrost produktu narodowego brutto był bardzo szybki (5% dla lat 1960-1965, 4,25% dla…
Czytaj więcej...