Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!
miesięczne archiwum

Czerwiec 2017

DUCH PRZEDSIĘBIORSTWA

Mamy nadzieję, że menedżer nie zapomina, iż w ustalaniu celów strategicznych znaczenie fundamentalne ma dobór kadr. Działalność przedsiębiorstwa opiera się bowiem na ludziach i ludziom ma służyć . Kapitał ludzki mieści się całkowicie w pojęciu zasobów strategicznych i jest głównym kapitałem przedsiębiorstwa.
Czytaj więcej...

Marketingowe definicje produktu cz. II

Z uwagi na coraz częstsze podobieństwo produktów definiowanych na poziomie pierwszym, głównym obszarem różnicowania strategii produktu stają się poziomy drugi i trzeci. Produkty różnią się przede wszystkim zestawem usług dodatkowych oraz elementami związanymi z marką i jej stylem (rys. 26).
Czytaj więcej...

KONKURS NA STANOWISKO KIEROWNICZE

Zanim przystąpimy do omówienia konkursu jako metody doboru na stanowiska kierownicze, trzeba podkreślić, iż nazwa tej metody jest umowna. Nie ma bowiem jednego, powszechnie obowiązującego wzorca, według którego przeprowadza się dobór za pomocą formuły konkursowej . Nazwa „konkurs” w odniesieniu do sfery gospodarczej została przyjęta i…
Czytaj więcej...

Proces audytu

Audytor obserwuje rzeczywistość. W zależności od punktu widzenia i przyjętej perspektywy tworzy on fragmentaryczne obrazy (opisy) tej rzeczywistości, które łączą się z interesującymi go aspektami. Oczywiście istnieje problem realizmu (tzn. poczucia rzeczywistości), zgodności między tymi opisami i rzeczywistością. Niezbędne jest więc porównanie…
Czytaj więcej...

LOGIKA OBROTU HANDLOWEGO

Logika obrotu handlowego, czasami określana jako logika przemysłowej działalności gospodarczej, jest nieocenionym narzędziem, które pomaga strategowi działalności gospodarczej w zrozumieniu kluczowych czynników warunkujących powodzenie w danej gałęzi przemysłu.
Czytaj więcej...

ISO 9000 – droga do wejścia na rynki Unii Europejskiej

Systemy ISO 9000 (International Standards Organization) są często określane przez ekspertów jako narzędzia zarządzania i bariery handlowe. Niektóre amerykańskie koncerny, takie jak Du Pont, Eastman, Kodak, Motorola czy Ford wprowadziły te systemy już w końcu lat osiemdziesiątych, aby móc sprostać zaostrzającej się konkurencji na rynku europejskim,…
Czytaj więcej...

Pojawienie się prawa socjalnego i jego instytucjonalizacja

Istnieją dwojakiego rodzaju korzyści z prawa socjalnego, które pojawiło się na skutek walki prowadzonej przez związki zawodowe oraz nacisku lub regulacji rządowych. Z jednej strony tworzy ono obowiązujące zasady, które utrzymują w równowadze rynek pracy i kierowanie ludźmi, powstrzymując zaostrzanie się konkurencji w zakresie kosztów osobowych. Z…
Czytaj więcej...

Analiza zasobów ludzkich firmy

Oprócz analizy finansowej przeprowadza się również bilans posiadanych środków trwałych przedsiębiorstwa w odniesieniu do zakładanych celów marketingowych. Niedostateczny poziom środków trwałych, przy jednoczesnym braku możliwości sfinansowania braków, np. zakupu nowych maszyn, może doprowadzić do przeformuło- wania całej strategii marketingowej…
Czytaj więcej...