Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!
miesięczne archiwum

Czerwiec 2017

PODZIAŁ ZADAŃ I ROZWÓJ PROFESJONALIZM

Funkcje społeczne w organizacjach realizowane są z coraz większym profesjonalizmem. Wykorzystuje się coraz lepiej techniki i narzędzia kierowania, aby uzyskać niezbędne kompetencje i elastyczność. Ludzie często muszą się bardziej włączać w te procesy, co zmienia ich rodzaj zaangażowania: stają się oni również bardziej wymagający.
Czytaj więcej...

Co to jest przedsiębiorstwo?

Sprostanie wymogom ekonomii zorientowanej na podział i konsumpcję może nastąpić pod warunkiem, że menedżer w swoim działaniu zastosuje cztery podstawowe zasady polegające na innowacji, szybkim reagowaniu, przekazywaniu i uczestnictwie. Żeby to osiągnąć w przedsiębiorstwie, należy zachowywać stale pełną mobilizację wokół wspólnych celów i zapewnić…
Czytaj więcej...

ADAPTACJA DO NOWYCH WYMAGAŃ

Dokonujące się szybkie zmiany techniczne i technologiczne wymagają od pracowników nowych kompetencji, pozwalających aktywnie uczestniczyć w nowych jakościowo procesach pracy. Wprowadzenie nowych technologii wymaga odpowiednich kwalifikacji, umiejętności i więzi zawodowych. Na drugim planie tego procesu znajduje się problem utrzymania lub…
Czytaj więcej...

Rodzaje badań podejmowanych przez przedsiębiorstwo

Przedsiębiorstwo może prowadzić szereg badań ukierunkowanych na dostarczenie menedżerom informacji potrzebnych im do podejmowania decyzji. Zazwyczaj podstawowym obszarem tych badań jest problematyka określona przez związek przedsiębiorsrwo-środo- wisko działania, która sprawia, że można dokonać podziału działań badawczych na trzy grupy :
Czytaj więcej...

Analiza kontekstu powstawania problemu

Szczegółowej analizie powinny być poddane wszystkie elementy, które decydują o formie i typie problemu badawczego. Wiąże się to z badaniami typu desk research wykorzystującymi wtórne źródła informacji. Dane te istnieją już w momencie projektowania badań. Są zebrane przez inne instytucje w trakcie badań, których cele wynikają z ich potrzeb…
Czytaj więcej...