Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!
miesięczne archiwum

Maj 2017

PRZEJRZYSTOŚĆ CELÓW

Niezależnie od rodzaju organizacji ciągle jeszcze stosowana jest ukryta i niejasna polityka wobec personelu, doświadczenia zaś wskazują, iż lepiej jest, aby była ona przejrzysta i znana pracownikom. Kiedy usiłuje się ją formułować lub wyjaśniać, trzeba trzymać się rzeczywistości i starać się być dokładnym.
Czytaj więcej...

Styl kierowania przełożonego

Okazuje się więc, że problem ten wymagałby - ze względu na swoją skalę - osobnego omówienia. Niemniej, zgodnie z zasadniczym nurtem niniejszych rozważań, jakim jest integrowanie zespołu, szczególną rolę przypisalibyśmy takim zmiennym, jak skład grupy oraz styl kierowania.
Czytaj więcej...

PODMIOTY ZARZĄDZANIA KADRAMI CZ. II

Jest pewną prawidłowością, iż w miarę decentralizowania systemu zarządzania gospodarką i usamodzielniania się przedsiębiorstw maleje zakres uprawnień władczych czy stanowiących jednostek otoczenia na rzecz regulacji pośrednich - przez normy ekonomiczne, prawne itd. Z tego więc względu, a także z uwagi na założony zakres pracy, nie poświęciliśmy…
Czytaj więcej...

Przeprowadzanie doboru konkursowego

Konkurs powinien zakończyć się oceną jego przebiegu i uzyskanych wyników oraz wyciągnięciem wniosków dotyczących wszystkich uczestników tego procesu doboru. Wnioski te mogą się okazać pożyteczne w organizacji kolejnych konkursów czy w ogóle doboru, a także w usprawnieniu funkcjonowania konkretnej jednostki organizacyjnej. Szczególnie ważne i…
Czytaj więcej...

Wykład dr. Piotra Wachowiaka

Kolejna sesja prowadzona przez dr. Piotra Wachowiaka była poświęcona znaczeniu kultury organizacyjnej dla praktyki zarządzania. Znalazły się tu wystąpienia menedżerów, reprezentujących firmy należące do różnych branż. Prelegenci dzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie praktycznych rozwiązań, związanych z budowaniem kultury organizacyjnej w…
Czytaj więcej...

Czas trwania jednego cyklu badawczego

W procesie oceny na jednego kandydata przypada 1 - 4 oceniających. Czas trwania jednego cyklu badawczego (sesji ośrodka oceny) wynosi 1 - 6 dni. Cykl ten obejmuje: rozmowę wstępną, badanie kandydatów na podstawie wcześniej ustalonych kryteriów (wymiarów), analizę wyników i dyskusję oraz opracowanie raportów z badań.
Czytaj więcej...

NIEWYDOLNOŚĆ SYSTEMU

Układy z Bretton Woods zwiększyły niepewny charakter płynnego kapitału miedznarodowego, ponieważ w sposób nieunikniony prowadziły Stany Zjednoczone, z uwagi na ich bilans rozrachunkowy i ich poziom rezerw złota w bankach centralnych, do oderwania dolara od złota bądź do rezygnacji z jego wymienialności, bądź też do jego detronizacji z pozycji…
Czytaj więcej...

Koncepcja kontraktu psychologicznego i POS

Opisanie czynników decydujących o wysokiej wartości przypisywanej przez pracowników współpracy z firmą, przesłanek pozostawania w organizacji i wkładania wysiłku w działania na rzecz interesów pracodawcy wydaje się kluczowe dla zrozumienia fenomenu zaangażowania organizacyjnego. Wartościowe w tym kontekście jest ujęcie relacji pomiędzy organizacją…
Czytaj więcej...

KSZTAŁTOWANIE KADR JAKO OBSZAR ZARZĄDZANIA KADRAMI CZ. II

Środek osiągania tych celów stanowią zadania bezpośrednie, którymi są: ukształtowanie kadry (potencjału kadrowego) oraz jej „uruchomienie”, tj. pobudzenie do działania. Przedmiotem naszego zainteresowania w pracy jest jednak tylko ten pierwszy obszar. Tak więc, chodzi o ukształtowanie odpowiednio liczebnej kadry menedżerskiej o określonych…
Czytaj więcej...

Adaptacja zawodowa i plany społeczne

Przedsiębiorstwa niekiedy stają wobec konieczności rozwiązania problemu nadwyżek zatrudnienia, co prowadzi do zwalniania personelu. Kiedy nadwyżki te mają charakter strukturalny, oznacza to, iż w organizacji brak jest kierowania prognostycznego zasobami ludzkimi. Nadwyżki te mogą występować tylko w niektórych katagoriach zatrudnienia, nie…
Czytaj więcej...