Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!
miesięczne archiwum

Maj 2017

POLITYKA FINANSOWA MAŁYCH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW CZ. II

Po przeprowadzeniu takiego rachunku z niektórymi menedżerami okazało się, że sytuacja ich przedsiębiorstwa była dramatyczna. Dlaczego? Rozpoczynający działalność menedżer polski często stara się osiągnąć jak najszybciej pewien próg bezpieczeństwa, który gwarantowałby egzystencję firmy. Aby ów cel osiągnąć, firma musi się szybko rozrastać. Zmusza…
Czytaj więcej...

Kontrakty menedżerskie

Większą dozę racjonalności i obiektywizmu można dostrzec w obsadzie niższych stanowisk kierowniczych, cechującej się często dużą starannością , rzetelniejszym badaniem (techniki selekcji) i eliminowaniem kryteriów pozamerytorycznych. Jest to zwłaszcza widoczne w firmach prywatnych. Warto zaznaczyć, iż kryterium doboru, które w ostatnich latach…
Czytaj więcej...

Prawo Topfera

Wiele firm eksportujących swoje produkty do Niemiec uważa, że istniejące prawo dotyczące ochrony środowiska naturalnego, znane jako prawo Topfera (od nazwiska niemieckiego ministra ochrony środowiska Klausa Topfera), ogranicza ich dostęp do rynku. Prawo to nakazuje producentom i dystrybutorom odbieranie ich opakowań własnymi środkami transportu…
Czytaj więcej...

Adresaci działań promocyjnych

- W działaniach promocyjnych stosuje się techniki oparte na testowaniu produktu.- Próbki produktu. Technika ta polega na oferowaniu klientom miniaturowych próbek produktu. Jest ona stosowana często przy wprowadzaniu nowego produktu na rynek, gdyż dobrze służy jego popularyzacji (np. kosmetyków czy artykułów spożywczych).
Czytaj więcej...

Główne etapy budowania strategii zaangażowania

Strategia wzmacniania zaangażowania powinna rozpoczynać się już na poziomie projektowania procesu rekrutacji i selekcji. Istotne jest, żeby świadomie pozyskiwać odpowiednich pracowników do konkretnych zadań. Wiele organizacji zapomina o tym, że budowanie zaangażowania zaczyna się już na poziomie selekcji kandydatów. Bardzo często pracownicy…
Czytaj więcej...

INTEGRACJA PIONOWA

Integracja pionowa oznacza, że transakcje rynkowe zostają zastąpione przez operacje wewnętrzne. Integracja pionowa, podobnie jak różnicowanie, była w swoim czasie szczytem mody jeśli chodzi o zarządzanie przedsiębiorstwem. Jednakże apogeum jej popularności miało miejsce kilka dziesięcioleci temu. Klasycznym przykładem jest firma Singer,…
Czytaj więcej...

Pracownik w percepcji kadry menedżerskiej cz. II

W świetle uzyskanych wyników w opinii kadry menedżerskiej zaangażowany pracownik kładzie nacisk na działanie, widoczne nagrody, przedsiębiorczość. Jest zdecydowany, pewny siebie. Podczas wykonywania zadań cechuje go obowiązkowość, skrupulatność, staranność i zorganizowanie, wydajność, niezawodność, zdyscyplinowanie w wypełnianiu obowiązków. Nie…
Czytaj więcej...

METODY I PROCEDURA DOBORU KADRY CZ. II

Dobór przez uzgodnienia, jak sama nazwa wskazuje, polega na powierzeniu stanowiska kierowniczego jednemu z kandydatów rekrutujących się z pewnego, z góry określonego kręgu osób - w wyniku porozumienia się podmiotów (decydentów) polityki kadrowej. Kandydaci pozostają z jakichś względów w orbicie zainteresowania tch podmiotów. Mogą to być np. osoby,…
Czytaj więcej...