Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!
miesięczne archiwum

Kwiecień 2017

ZATRUDNIENIE JAKO CZYNNIK RÓWNOWAGI

Z naszych rozważań wynika, że zatrudnienie powinno być traktowane jako czynnik równowagi ekonomicznej. Oczywiście odpowiedni poziom zatrudnienia wysuwany jest też często jako swego rodzaju alibi, w tym również przez władze polityczne i związki zawodowe. Menedżer nie może nie dostrzegać owego faktu, ale nie powinien stać się jego ofiarą. W…
Czytaj więcej...

Badania atmosfery społecznej

Pojęcie atmosfery społecznej wyraża sposób zachowania się pracowników w organizacji, świadcząc o tym, czy czują się w niej dobrze czy źle, czy angażują się aktywnie w jej funkcjonowanie czy też nie: przedstawia również rodzaj i natężenie sit funkcjonujących w organizacji oraz ich wzajemne oddziaływanie. Atmosfera pracy jest wypadkową odczuć…
Czytaj więcej...

O ROLI INFORMACJI

Rozwój mikroinformatyki i systemów zintegrowanych, tzn. sieci, zrodził się z potrzeby szybkiego i możliwie szerokiego gromadzenia informacji do celów decyzyjnych. Jak najwięcej informacji w jak najkrótszym czasie. Nowe technologie informacyjne, a szczególnie informatyka - wzmocniły znacznie rolę decyzyjną menedżera. Komputer nie może go jednak…
Czytaj więcej...

Grupa przedsiębiorstw tworząca portfel

Jeszcze inną drogą prowadzącą do utworzenia grupy przedsiębiorstw jest rozwój pokrewnej działalności gospodarczej, aby lepiej zaspokajać potrzeby klientów. W dziedzinie doradztwa związanego z przetwarzaniem danych powstały grupy jednostek organizacyjnych pozostających w symbiozie (wspólne naturalne środowisko, w którym współżyją ze wzajemną…
Czytaj więcej...

Na co jest wrażliwy pracownik?

Tymczasem wykonywanie pracy wymaga czasu, a ten jest niezbędny do korzystania z tego, co się zdobywa za pieniądze. Praca wymaga również energii fizycznej i psychicznej, której niewłaściwe wykorzystanie może szkodzić działaniu i zdrowiu. Trzeba zatem umieć zachować równowagę poprzez:
Czytaj więcej...

Przekształcanie struktur organizacyjnych cz. II

W sposób bardziej radykalny można przekształcić całkowicie przedsiębiorstwo, traktując je jako sieć zespołów roboczych. Każdy zespół (komórka) ma w tej sieci do spełnienia określone samodzielne zadania. Powiązania między nimi i otoczeniem są bardzo ścisłe i bezpośrednie. Całość jest koordynowana przez kierownictwo naczelne o nastawieniu…
Czytaj więcej...