Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!
miesięczne archiwum

Kwiecień 2017

Decyzja o poszerzeniu gamy produktów

Tendencje do zawężania gamy ujawniają się głównie w okresie przejściowych trudności finansowych lub rynkowych. Zachodzi wówczas zjawisko naturalnej koncentracji na produktach pełniących funkcje „liderów”, a zarazem gwarantujących firmie najwyższe obroty. Wówczas firma podejmuje decyzję o „odchudzeniu” katalogu, polegającą na rezygnacji z wyrobów…
Czytaj więcej...

Tworzenie strategii budowania zaangażowania pracowników

Organizacje muszą rozumieć i znać zasoby ludzkie jakimi dysponują, żeby nimi w umiejętny sposób zarządzać. Badanie zaangażowania pracowników powinno być jednym z głównych celów stawianych przez organizacje. Rozumienie tego, co przyczynia się do wzmacniania zaangażowania jest podstawą tworzenia wartości dodanej przez działy Humań Resources, jak…
Czytaj więcej...

Sztab personalny

Należy więc stwierdzić, iż względy zarówno sprawnościowe, jak też humanistyczne przemawiają za pozostawieniem uprawnień personalnych głównie w gestii przełożonego - ma on więcej możliwości niż inne podmioty, aby podejmowć trafne decyzje kadrowe i tworzyć właściwy klimat współpracy. Dodajmy, iż omówione podejście, korespondujące z kierunkiem…
Czytaj więcej...

System wynagrodzeń premiowych

Premie nie mogą stanowić same w sobie odrębnego systemu wynagrodzeń, ponieważ są wypadkową określonej działalności. Premie stanowią jednak pewien system elastyczny i stymulujący pracowników. Premia może podlegać zmianom w układzie miesięcznym, kwartalnym lub innym.
Czytaj więcej...

Znaczenie decyzji dotyczących polityki dystrybucji

Polityka dystrybucji staje się już dzisiaj i będzie stawać się jeszcze bardziej w przyszłości, tym obszarem, w obrębie którego będą zapadały kluczowe dla firmy decyzje. To właśnie od tych decyzji zależeć będą efekty finansowe działalności firmy. Można mieć bowiem atrakcyjny produkt lub usługę, lecz właściwa sztuka sprzedaży jest dopiero tym, co…
Czytaj więcej...

Element zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie

Uprawnienia czy pełnomocnictwa, o jakich tu mówimy, stanowią ważny czynnik motywacyjny i dlatego musimy unikać niewłaściwych posunięć. Nie należy np. nigdy przekazywać pewnych uprawnień tylko dlatego, że jest się samemu niekompetentnym. Nie można doprowadzić do sytuacji, w której podwładny nabrałby przekonania, że dany problem potrafi rozwiązać…
Czytaj więcej...