Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!
miesięczne archiwum

Marzec 2017

Kultura, dominująca w cywilnym przemyśle lotniczym

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych kraje Europy Wschodniej, między innymi Polska, silnie inwestowały w huty, cementownie i stocznie. Z punktu widzenia państwa socjalistycznego inwestowanie w zakłady przemysłu ęiężkiego to właściwe przedsięwzięcie. Te inwestycje, poczynione w okresie sprawowania władzy przez Gierka, spowodowały gwałtowny…
Czytaj więcej...

Podział stosowanych metod badań marketingowych

Podstawowy podział metod i technik badawczych wiąże się z naturą badanych zjawisk, które mogą mieć charakter jakościowy (wyrażony w postaci pojęć/opisów nie dających się policzyć) lub ilościowy (wyrażony w postaci liczb i w związku z tym możliwy do przeprowadzenia analiz statystyczno-matematycznych). W związku z takim podziałem możemy wyróżnić…
Czytaj więcej...

Właściciele przedsiębiorstw

Jest oczywiście możliwe połączenie tych funkcji. Jest tak np. w małych firmach, gdzie właściciel, a więc właściciel kapitału, wykonuje funkcje zarząd cze, tj. zarządza firmą. Jak już wspomniano, w miarę rozwoju firm daje się zauważyć rozdzielenie funkcji właściciela od funkcji zarządcy i powstanie odrębnej warstwy menedżerów. O ile głównym źródłem…
Czytaj więcej...

Struktura Systemu Informacji Marketingowej cz. II

System taki opiera się na nieformalnych, niezorganizowanych sposobach zdobywania informacji uzyskiwanych poprzez kontakty z klientami, dostawcami, dystrybutorami i przedstawicielami różnych firm, działających na tym samym lub podobnych rynkach. Zazwyczaj informacje te nie są otrzymywane w sposób całkowicie celowy, tzn. poprzez specjalnie…
Czytaj więcej...

Prawo i polityka a marketing

Te dwa czynniki są ze sobą silnie związane, tworząc w praktyce nierozerwalną całość. Należy jednak wyraźnie odróżnić politykę rozumianą jako obszar działania różnych partii politycznych, przetargów i dyskursu politycznego od polityki traktowanej jako realizacja określonego programu politycznego przez aktualnie sprawujący władzę rząd. Dla menedżera…
Czytaj więcej...

Badania dostarczające informacji marketingowej

Badania skuteczności promocji są przeważnie badaniami z zakresu skuteczności i percepcji reklamy. Działania reklamowe, jak wiemy, są bardzo kosztowne, ale jednocześnie stanowią najpopularniejszą formą promocji. Badania nad reklamą są ściśle powiązane z procesem tworzenia kampanii reklamowej i z wyborem jej nośników. Możemy wyróżnić cztery rodzaje…
Czytaj więcej...

CZY UDOSTĘPNIAĆ SWÓJ KAPITAŁ?

Śledząc prowadzoną w Polsce debatę nad prywatyzacją uważaliśmy za stosowne zająć się konsekwencjami udostępniania kapitału przedsiębiorstwa. Jest to zagadnienie, którego wagi często się nie docenia. Przypomnijmy obawy, jakie wyrażano często od początku 1991 r., że państwo chce „sprzedać Polskę zagranicy”. Ta reakcja psychologicznie zrozumiała -…
Czytaj więcej...

Badania marketingowe

Kolejnym ważnym elementem SIM są badania marketingowe. Ponieważ są one omówione w innych rozdziałach, ograniczymy się do uwag związanych z zagadnieniem ich przydatności dla zaspokajania potrzeb informacyjnych menedżerów. Menedżerowie, jak wcześniej wspomniano, mogą otrzymywać część informacji stale, część - okresowo, a pozostałe - sporadycznie…
Czytaj więcej...